Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Hässleholms kommun sluter ramavtal med Telenor

Hässleholms kommun har slutit ett ramavtal med Telenor, som reglerar hyra av så kallad grossistfiber. Avtalet innebär att Telenor kommer att hyra plats i kommunens fibernät. Därigenom kan Telenor erbjuda sina fibertjänster till de kunder som väljer att skriva avtal med dem. Hässleholms kommun kommer även i fortsättningen att bygga ut, äga och erbjuda kunder att ansluta sig till kommunens fibernät. Genom avtalet med Telenor ökar dock kommuninvånarnas valmöjligheter ytterligare.

- Att andra aktörer kan hyra fiber är en av grundpelarna i modellen med ett öppet fibernät. Därför är vi väldigt glada över att vi, tillsammans med Telenor, har lyckats sluta ett avtal som båda parter är nöjda med, säger kommunens fibersamordnare, Pernilla Rydmark.

- I slutändan gynnar det våra kommuninvånare genom att de får fler valmöjligheter. Samtidigt tillkommer fler kunder i det kommunala fibernätet, vilket kommer att gagna alla hässleholmare i längden.

Arbetet med att gräva och installera fiber till Telenors kunder kommer att utföras av Hässleholms kommuns entreprenörer. Inkopplingen av Telenors kunder följer således samma tidsplan som kommunens fiberutbyggnad.

- Det finns fortfarande en del arbetsprocesser som ska klargöras, men vi tror på ett gott samarbete med Telenor och hoppas på att komma igång inom kort, säger Pernilla Rydmark.

För mer information kontakta:

Pernilla Rydmark, fibersamordnare i Hässleholms kommun
Tel 0451-26 77 78,
pernilla.rydmark@hassleholm.se

Anton Persson, kommunikatör på Fibernätet i Hässleholms kommun
Tel 0451-26 77 77, anton.persson@hassleholm.se

Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas.

Relaterade länkar

Ämnen

Regioner


Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas.

Presskontakt

Hanna Gardell

Presskontakt Kommunikationschef Chef för kommunikationsavdelningen i Hässleholms kommun 0709-81 83 48

Emma Ragnarsson

Presskontakt Kommunikationsstrateg Kommunikationsavdelningen, kommunledningsförvaltningen 0451-26 84 48