Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

INSIKT mätning av företagens upplevelse av kommunalt myndighetsärende

SKL har på uppdrag av Hässleholm samt ytterligare 192 kommuner i Sverige genomfört mätningen INSIKT. Idag presenteras Hässleholms fördjupande INSIKT rapport samt även den samlade rapporten Öppna jämförelser där samtliga kommuner presenteras och jämförs.

Mätningen INSIKT ger oss en nulägesbild av hur företagen upplevt handläggning i ett faktiskt utfört ärende. Vi mäter här resultatet av genomförda förbättringar och får underlag till fortsatt utveckling inom kommunens ärendehandläggning för företag, säger kommunens näringslivssamordnare Roger Höjendal.

Vi förbättrar vårt NKI med plus 3 vilket är mycket positivt, fortsätter Roger Höjendal. Vi är dock inte i mål, så arbetet fortsätter till dess att vi enligt uppsatt mål ligger med ett NKI på över 66. INSIKT ingår som en indikator inom Strategiskt näringslivsprogram (2012-2020) för Hässleholms kommun. Målet är ett NKI på mellan 66-70. 

Speciellt två förvaltningar sticker i år ut med en stark förbättring. Tekniska förvaltningen med marklov har liksom Socialförvaltningen med serveringstillstånd ökat sitt NKI rejält. Och en annan förvaltning som fortsätter öka sitt NKI, och från en redan hög nivå, är Räddningstjänsten med dess brandtillsyn. De är den förvaltning där de i samtliga mätta serviceområden får betyget ”högt”.

Under senaste året har vi internt drivit projekt ”Förenkla helt enkelt” vilket fortsätter och övergår nu i en mer resultatfokuserad fas. Ett av målen har varit att öka förståelsen bland tjänstemän för hur det är att driva företag samt ta fram en handlingsplan med konkreta aktiviteter för att förbättra
företagsklimatet. Projektet har hittills varit mycket lyckat och inom kort hänger även övriga Skåne nordost kommuner med i projektet. 

I övrigt fortsätter vårt arbete inom funktioner såsom exempelvis Företagslotsen och mötesplatser såsom Frukostklubben. Det är genom ett långsiktigt och målfokuserat arbete som vi kommer fortsätta vidareutveckla kommunens företagsservice, avslutar Roger Höjendal.

För mer information kontakta:

Roger Höjendal, Näringslivssamordnare Hässleholms kommun.
Tel 0451-26 72 29 / 0709-71 72 29, roger.hojendal@hassleholm.se

Mikael Kipowski, Tillväxtchef Hässleholms kommun.
Tel. 0451-26 72 25 / 0709-71 72 25, mikael.kipowski@hassleholm.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas.

Kontakter

Linda Färdig

Linda Färdig

Presskontakt Kommunikatör Kommunikationsavdelningen, Kommunledningsförvaltningen 0451-26 89 87
Hanna Gardell

Hanna Gardell

Presskontakt Kommunikations- och kanslichef Hässleholms kommun 0709-81 83 48

Relaterat innehåll

Hässleholm nästa.

Det händer saker i Hässleholm. Inflyttningen ökar. Kommunens satsningar på kultur, närheten till naturen och de goda kommunikationerna lockar allt fler. Hässleholms kommun utvecklas i takt med tiden och är en viktig knutpunkt i Sverige och Öresundsregionen. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära.

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm