Gå direkt till innehåll
Ljungamölla våtmark
Ljungamölla våtmark

Pressmeddelande -

Invigning av Ljungamölla våtmark

Vid Ljungamölla i Vinslöv har de igenväxta dammarna förvandlats till en levande våtmark. Området invigs den 1 juni med tal av kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim (S).

Vid Ljungamölla i Vinslöv har Hässleholms kommun återskapat våtmarker. Platsen finns omnämnd redan på 1500-talet och här har funnits en kvarn och en kvarndamm. Dammen har varit igenväxt, men nu har vattenspeglar tagits fram igen. Huvudsyftet med projektet har varit att gynna den biologiska mångfalden samt att främja rekreationsmöjligheterna i området. Fåglar, groddjur, insekter och fladdermöss är några av de organismer som förmodligen kommer trivas. En kortare stig och två broar har anlagts vid våtmarken.

Projektet har kostat 400 000 kr att genomföra, där kommunen lagt 100 000 kr av egna medel. 300 000 kr har bekostats av statliga LOVA-bidrag (LOVA = lokala vattenprojekt).

Den 1 juni kl. 13.00 inviger kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim den återskapade Ljungamölla våtmark i Vinslöv. Efter invigningstalet får besökarna möjlighet att vandra runt och titta på våtmarken och prata med representanter för projektets genomförande, samt naturkunniga personer. Samlingsplats är vid Björkhagavägen. Allmänhet och press hälsas välkomna!

För mer information kontakta:

Lars-Erik Williams, ekolog
Stadsbyggnadskontoret, planavdelningen
Tfn/mobil: 0451-26 83 99 

Ämnen

Regioner


Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas.

Kontakter

Linda Färdig

Linda Färdig

Presskontakt Kommunikatör Kommunikationsavdelningen, Kommunledningsförvaltningen 0451-26 89 87
Hanna Gardell

Hanna Gardell

Presskontakt Kommunikations- och kanslichef Hässleholms kommun 0709-81 83 48

Hässleholm nästa.

Det händer saker i Hässleholm. Inflyttningen ökar. Kommunens satsningar på kultur, närheten till naturen och de goda kommunikationerna lockar allt fler. Hässleholms kommun utvecklas i takt med tiden och är en viktig knutpunkt i Sverige och Öresundsregionen. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära.

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm