Gå direkt till innehåll
Kampanj för att få fler att pendla med cykel

Pressmeddelande -

Kampanj för att få fler att pendla med cykel

Många människor har ambitionen att leva ett sundare och mer aktivt liv. Men hur lätt är det egentligen att byta ut bilen mot cykeln? Kampanjen "Pendla med cykel" genomförs i flera skånska kommuner under våren och har till syfte att främja den hållbara pendlingen. 9-10 maj delar Hässleholms kommun ut gratis cykelhjälmar och cyklisterna får även möjlighet att svara på frågor om kommunens cykelvägar.

Att ta cykeln är snabbare än många tror. Att cykla 10 km tar cirka 30 minuter. Man kör enkelt förbi när bilarna står i kö och genaste vägen är oftast en cykelväg. För det mesta behöver man inte leta efter en parkeringsplats och parkeringen är oftast gratis. Och så behöver man inte lägga tid på att gå på gymmet. Det sparar både tid och pengar!

Kampanjen Pendla med cykel genomförs under våren och försommaren 2016 tillsammans med kommunerna Kristianstad, Malmö, Lund, Staffanstorp, Eslöv, Lomma, Burlöv, Vellinge, Helsingborg, Ängelholm, Höganäs med stöd av Trafikverket och Region Skåne. Syftet är att tillsammans främja den hållbara pendlingen både mellan kommuner och inom kommunen. Förhoppningen är att fler ska upptäcka möjligheterna med att cykla till jobbet, även om det är lite längre sträckor. Till utvalda områden i Hässleholms kommun kommer det skickas en kartbroschyr med markerade cykelstråk, tips och information.

Gratis cykelhjälmar

Under måndag- tisdag vecka 19 delar Hässleholms kommun ut gratis cykelhjälmar på några cykelstråk i Hässleholms stad. Cyklisterna får även möjlighet att fylla i en enkät om Hässleholms cykelvägnät.

Relaterade länkar

Ämnen

Regioner


Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas.

Kontakter

Hanna Gardell

Presskontakt Kommunikationschef Chef för kommunikationsavdelningen i Hässleholms kommun 0709-81 83 48

Emma Ragnarsson

Presskontakt Kommunikationsstrateg Kommunikationsavdelningen, kommunledningsförvaltningen 0451-26 84 48

Hässleholm nästa.

Det händer saker i Hässleholm. Inflyttningen ökar. Kommunens satsningar på kultur, närheten till naturen och de goda kommunikationerna lockar allt fler. Hässleholms kommun utvecklas i takt med tiden och är en viktig knutpunkt i Sverige och Öresundsregionen. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära.

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm