Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Kommunen köper Hässleholmsporten

Hässleholms kommun köper Kunskapsportens trygghetsboende "Hässleholmsporten". Affären innebär att hyrorna kan sänkas till en mer attraktiv nivå för kommande hyresgäster, samtidigt som det blir ekonomiskt fördelaktigt för kommunen.

Trygghetsboendet "Hässleholmsporten" vid Grönängsplan har uppförts av Kunskapsporten i samverkan med kommunen för att möta behovet av väl anpassade och trygga bostäder med god service för äldre. Det 15 våningar höga huset omnämns i tidskriften Arkitektur (6/2012) som ett intressant exempel på hur bostadsbyggandet kan hitta fram till en större mångfald:

"Projektet tillhandahåller en boendetyp som efterfrågas av allt fler. Arkitekterna, byggherren och kommunen undersökte vad som är viktigt för framtidens äldre, och skrev ett omfattande program, som förmodligen kommer att kopieras över landet."

Samtidigt som huset har fått positiv uppmärksamhet för sin höga standard har hyresnivåerna väckt reaktioner och ansetts alltför höga. Så här långt har det också visat sig svårare än väntat att hyra ut lägenheterna. Hässleholms kommun och Kunskapsporten har lyssnat på kritiken och gemensamt försökt hitta en lösning för att trygghetsboendet ska få en positiv nystart. Diskussionerna har landat i att kommunen genom att köpa huset kan göra en omförhandling av hyrorna, allt inom ramen för en sund ekonomi.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår därför att det kommunala bostadsbolaget Hässleholmsbyggen köper "Hässleholmsporten" för en nettoinvestering på 161,5 mnkr, vilket motsvarar projektkostnaden. Uppdraget ges i form av ett ägardirektiv som kommer att gå vidare till kommunstyrelsen, Hässleholmsbyggens styrelse och kommunfullmäktige. Köpet gäller endast den del av huset som är trygghetsboende, alltså inte de två översta våningarna som består av ägarlägenheter. Ärendet, som antogs av ett enigt KSAU, har tagits fram i en bred politisk uppgörelse. Samtliga samarbetspartier inom alliansen (M, C, KD och FP) samt S och V står bakom förslaget.

- Det här blir en bra lösning för alla parter, inte minst för hyresgästerna genom att vi kan erbjuda en lägre hyresnivå. Vi har varit lyhörda för de åsikter pensionärsorganisationerna har fört fram och har gemensamt arbetat för att finna en lösning som är bra för alla parter. Projektet behöver en nystart, och det kan vi få nu. Det ligger i allas intresse att lägenheterna hyrs ut och kommer de äldre invånarna till gagn, säger kommunalråd Urban Widmark (M).

Hyressänkningen möjliggörs genom att Hässleholmsbyggen har ett mer långsiktigt avkastningskrav. Det är för tidigt att säga exakt vilken nivå hyrorna kommer att hamna på; Hässleholmsbyggen måste först göra en översyn av hyrorna i förhandling med hyresgästföreningen.

Affärsuppgörelsen gynnar i första hand kommande hyresgäster, men den är också ekonomiskt fördelaktig ur ett kommunalt helhetsperspektiv. Även Kunskapsporten ser poänger med affären för att deras satsning på ett högkvalitativt trygghetsboende ska kunna komma till sin rätt:

- I Kunskapsporten är vi mycket stolta över "Hässleholmsporten". Det är ett läckert hus med attraktiva bostäder och en unik service till hyresgästerna i trygghetsboendet. Vi har sett fram emot att under många år äga och utveckla denna fastighet, men vill samtidigt bidra till en lösning som ger möjligheter till en nystart för projektet med lägre hyresnivåer och uppenbara kommunalekonomiska vinster. "Hässleholmsporten" kommer härigenom att än snabbare framstå som den framsynta satsning som kommunen och Kunskapsporten ville åstadkomma när tanken på trygghetsboende lanserades, säger Joakim Ollén, vd Kunskapsporten.

Hässleholmsbyggen kommer successivt att ta över uthyrning och marknadsföring av lägenheterna. Även de som tecknat sig tidigare får givetvis ta del av hyressänkningen.

- "Hässleholmsporten" är ett landmärke som erbjuder ett bra och tryggt boende för våra äldre invånare. För mig kändes det helt rätt att arbeta för att Hässleholmsbyggen skulle köpa fastigheten. Nu får vi både sänkta hyror och kan uppnå direkta samordningsvinster med det trygghetsboende som Hässleholmsbyggen redan äger på Hantverkaregatan, säger kommunalråd Lars-Göran Wiberg (C).

- Det här blir en bra affär både för kommuninvånarna och skattebetalarna samt framtida hyresgäster. Därför var det naturligt för mig att initiera att Hässleholmsbyggen skulle köpa fastigheten. Detta är en strategiskt viktig fastighet som kommunen själv bedriver verksamhet i och också ska äga. Hässleholmsbyggen som förvaltar våra andra boenden i kommunen är därmed en naturlig ny ägare, säger oppositionsråd Tommy Nilsson (S).

För mer information kontakta:
Kommunalråd Urban Widmark (M), 0451-26 83 78, 0709-81 83 78
Kommunalråd Lars-Göran Wiberg (C), 0451-26 84 07, 0709-81 84 07
Oppositionsråd Tommy Nilsson (S), 0451-26 83 68, 0709-81 83 68
Joakim Ollén, vd Kunskapsporten AB, 0703–54 24 07
Stephan Persson, vd AB Hässleholmsbyggen, 0709-10 86 00
Thord Johansson (FP), ordf AB Hässleholmsbyggen, 0709-10 86 18
Robin Gustavsson (KD), gruppledare, 0733-90 93 01
Lars Arvidsson (FP), gruppledare, 0709-81 84 07
Kommunchef Bengt-Arne Persson, 0451-26 80 51, 0709-81 80 51
Kommunikationschef Hanna Gardell, 0709-81 83 48

Ämnen

Regioner


Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas.

Presskontakt

Hanna Gardell

Presskontakt Kommunikationschef Chef för kommunikationsavdelningen i Hässleholms kommun 0709-81 83 48

Emma Ragnarsson

Presskontakt Kommunikationsstrateg Kommunikationsavdelningen, kommunledningsförvaltningen 0451-26 84 48

Relaterat material