Gå direkt till innehåll
Barn- och utbildningsförvaltningen räknar just nu hur många som kan behöva omsorgsplats om förskolor, skolor eller fritidshem stängs.
Barn- och utbildningsförvaltningen räknar just nu hur många som kan behöva omsorgsplats om förskolor, skolor eller fritidshem stängs.

Pressmeddelande -

Kommunen undersöker omsorgsbehov vid en eventuell skolstängning

På grund av tekniskt strul och en gammal version gick ut skickas pressmeddelandet igen. En vis man sa en gång till mig att upprepning är kunskapens moder. Håll till godo.

Enligt den nya förordning som riksdagen nyligen beslutat om har kommunerna i uppgift att ordna omsorg åt barn till vårdnadshavare som arbetar inom samhällsviktiga verksamheter. Detta om riksdagen beslutar om att tillfälligt stänga förskolor, skolor och fritidshem för att förhindra spridning av coronavirus (covid-19).

Om det sker kommer Hässleholms kommun erbjuda förskole- och fritidshemsplats i Hässleholm, Bjärnum, Hästveda, Vinslöv, Sösdala och Tyringe.

-Vi förbereder oss för att kunna ta emot barn till personer med samhällsviktiga arbeten vid en eventuell stängning. Det innebär att vi tar reda på hur många barn det handlar om och identifierar hur många och vilka förskolor och fritidshem som vi behöver hålla öppna, säger Rolf Bengtsson, förvaltningschef på barn- och utbildningsförvaltningen.

Vilka är barnen?

Barnen är från 1 år upp till de som fyller 10 år under 2020. Deras vårdnadshavare är ensamstående och arbetar i en samhällsviktig verksamhet eller arbetar båda vårdnadshavarna i samhällsviktiga verksamheter. Samma gäller familjehemsföräldrar.

-Det kan röra sig om barn som redan idag finns i vår verksamhet men också barn som inte har en plats hos oss idag. Arbetet bör ske snabbt och vi vill ha in svar från vårdnadshavare senast den 7 april. Därför går vi nu ut brett för att nå så många vårdnadshavare i kommunen som möjligt, säger Rolf Bengtsson.

Även vårdnadshavare som inte tidigare har plats för sina barn i förskola eller fritidshem kan anmäla behov på grund av arbete inom samhällsviktig verksamhet. Syftet är att de samhällsviktiga verksamheterna ska kunna upprätthållas även om verksamheten i övrigt ska hållas stängd. Den gäller även barn och elever som av särskilda skäl har extra stora behov av att gå i förskola eller fritidshem, i detta fall kan eleven vara upp till 13 år.

Hur går inventeringen till?

Det är av säkerhetsskäl inte tillåtet att samla listor på personer som arbetar inom samhällsviktiga verksamheter. Därför genomförs inventeringen genom att vårdnadshavaren fyller i en blankett med antal barn. Sedan räknar vi hur många som har behov av omsorg utan att några namn har samlats in.

-Den som har omsorg idag ska lämna in blanketten på den förskola eller fritidshem där barnet är placerat. Den som inte har sitt barn placerat hos oss idag lämnar in blanketten på den kommunala förskola eller fritidshem som ligger närmast hemmet, säger Rolf Bengtsson.

Vilka verksamheter kan bedömas samhällsviktiga?

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) informerar om bestämmelserna på sin hemsida. Det är arbetsgivaren som ska ge besked om vem som har ett samhällsviktigt arbete och kunna styrka detta på begäran.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas.

Kontakter

Hanna Gardell

Presskontakt Kommunikationschef Chef för kommunikationsavdelningen i Hässleholms kommun 0709-81 83 48

Emma Ragnarsson

Presskontakt Kommunikationsstrateg Kommunikationsavdelningen, kommunledningsförvaltningen 0451-26 84 48

Hässleholm nästa.

Det händer saker i Hässleholm. Inflyttningen ökar. Kommunens satsningar på kultur, närheten till naturen och de goda kommunikationerna lockar allt fler. Hässleholms kommun utvecklas i takt med tiden och är en viktig knutpunkt i Sverige och Öresundsregionen. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära.

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm