Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Kommunstyrelsens arbetsutskott och omsorgsnämnden träffades för samtal om ekonomin

I mötet deltog kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunchefen samt omsorgsnämndens presidium, delar av omsorgens ledningsgrupp och den tillträdande omsorgschefen. Ledningen för omsorgsnämnden presenterade en lägesbild som bland annat visade på höga kostnader för särskilda boendeformer för äldre samt inom psykiatrin. Vidare lyftes behovet av en ny arbetstidsmodell fram. - Det var en bra genomgång av läget i stort. Vi är helt överens om var svagheterna och bristerna finns. Vi är också ense om vilka möjligheter som finns för att få en bättre stabilitet i ekonomin, säger kommunalråden Bo-Anders Thornberg och Lars Olsson. Den för dagen mest prioriterade uppgiften är att se till att de personer som sedan tidigare beviljats plats och nu står i kö för särskilt boende ska få tillgång till ett sådant. Det är för närvarande inte längre aktuellt att anlita någon extern konsult. Istället ska man låta den nya omsorgschefen Laila Jeppsson, som tillträder den 12 maj, skapa sig en bild av verksamheten och även titta på tidigare revisionsrapporter och utredningar som inte har fullföljts. Vid mötet bestämdes att samtliga närvarande ska träffas på nytt i början av juni för att följa upp dagens möte och för att ta ställning till en handlingsplan för det fortsatta arbetet med omsorgsnämndens verksamhet och ekonomi. Handlingsplanen ska innehålla förslag på åtgärder på både kort och lång sikt. Om du vill veta mer, kontakta gärna: Bo-Anders Thornberg, kommunalråd, 0451-26 83 69, 0709-81 83 69 Lars Olsson, kommunalråd, 0451-26 83 72, 0709-81 83 72 Johan Eriksson, kommunchef, 0451-26 83 42, 0709-81 83 42 Hanna Gardell, informationschef, 0709-81 83 48

Ämnen

Regioner


Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas.

Kontakter

Hanna Gardell

Presskontakt Kommunikationschef Chef för kommunikationsavdelningen i Hässleholms kommun 0709-81 83 48

Emma Ragnarsson

Presskontakt Kommunikationsstrateg Kommunikationsavdelningen, kommunledningsförvaltningen 0451-26 84 48

Hässleholm nästa.

Det händer saker i Hässleholm. Inflyttningen ökar. Kommunens satsningar på kultur, närheten till naturen och de goda kommunikationerna lockar allt fler. Hässleholms kommun utvecklas i takt med tiden och är en viktig knutpunkt i Sverige och Öresundsregionen. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära.

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm