Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Lokalt Företagsklimat - Resultat & ranking

Svenskt näringsliv mäter årligen upplevelsen av Sveriges kommuners företagsklimat. Mätningen presenterades i maj månad, och idag presenteras dess efterföljande ranking. Trots ett oförändrat resultat i den underliggande mätningen Lokalt företagsklimat, och ett förbättrat resultat i mätningen INSIKT, så backar Hässleholm till plats 215 i dagens ranking.

- Trots att vi i dagens ranking backar så bevisar flera pågående etableringar att vårt mer offensiva näringslivsarbete fungerar, säger näringslivssamordnare Roger Höjendal. Underhållsdepå för Öresundståg, Citygross, Biltema och Burger King är några exempel på detta där också ett stort antal anställningstillfällen skapas. Vi tror stenhårt på Hässleholm, fortsätter Roger.

Vidareutvecklingen av kommunens företagsservice fortsätter genom ett långsiktigt och målfokuserat arbete. Det strategiska näringslivsprogrammet, som tagits fram i nära samarbete med näringslivet och fastställts för perioden 2012-2020, är basen i det arbetet. Ett bra exempel på genomförd åtgärd är funktionen Företagslotsen. Här får etablerade och nya företagare vid behov en enkel ingång till kommunens olika myndighetsroller. Ett annat exempel är den välbesökta Frukostklubben, som skapar en nätverkande mötesplats för företagarna i kommunen.

Det är främst två undersökningar som fungerar som värdemätare i det strategiska näringslivsarbetet i Hässleholms kommun: Svenskt näringslivs Lokalt företagsklimat och SKL:s mätning INSIKT. Båda mätningarna är viktiga. Lokalt företagsklimat ger en generell bild av företagsklimatet och INSIKT ger feedback i ett konkret handlagt företagsärende.

- Vår senaste INSIKT-mätning visar en förbättring i NKI på +3, men dagens ranking visar att vi har en stor arbetsuppgift framför oss i att förbättra den generella känslan av de satsningar som görs i Hässleholm. Vi är ödmjuka och öppna inför framtiden, säger Roger Höjendal.

-Hässleholms kommun har stora möjligheter att få ta del av den tillväxt som regionen har framför sig, berättar tillväxtchef Mikael Kipowski. Regionala stora investeringar på ESS, Fehrmanbält-förbindelsen och ny stambana via Hässleholm kommer att på sikt ha stor betydelse för företagsklimatet i Hässleholms kommun. Det kommer att innebära nya och fler affärer samt nya företag, avslutar Mikael.

             För mer information kontakta:

Roger Höjendal, Näringslivssamordnare Hässleholms kommun.
Tel 0451-26 72 29 / 0709-71 72 29, roger.hojendal@hassleholm.se

Mikael Kipowski, Tillväxtchef Hässleholms kommun.
Tel. 0451-26 72 25 / 0709-71 72 25,
mikael.kipowski@hassleholm.se

Information om mätningen INSIKT finner du här…
Information om mätningen Lokalt företagsklimat finner du här…

Ämnen

Kategorier

Regioner


Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas.

Kontakter

Linda Färdig

Linda Färdig

Presskontakt Kommunikatör Kommunikationsavdelningen, Kommunledningsförvaltningen 0451-26 89 87
Hanna Gardell

Hanna Gardell

Presskontakt Kommunikations- och kanslichef Hässleholms kommun 0709-81 83 48

Relaterat innehåll

Hässleholm nästa.

Det händer saker i Hässleholm. Inflyttningen ökar. Kommunens satsningar på kultur, närheten till naturen och de goda kommunikationerna lockar allt fler. Hässleholms kommun utvecklas i takt med tiden och är en viktig knutpunkt i Sverige och Öresundsregionen. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära.

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm