Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Medborgarna vill ha större inflytande

Under hösten 2016 har Statistiska Centralbyrån på uppdrag av Hässleholms kommun genomfört en medborgarundersökning bland 1 200 invånare i åldern 18-84 år. 40 procent av de tillfrågade har valt att besvara enkäten om kommunens verksamhet, medborgarens möjlighet till inflytande och kommunens attraktivitet.

Tudelad bild av kommunen

Precis som i tidigare års medborgarundersökningar är de svarande nöjda med kommunens kommunikationsmöjligheter, tillgången till utbildning, det kommersiella utbudet och tillgången till parker, grönområden och natur. Samtidigt visar undersökningen att betygen inom frågeområdet bostäder har försämrats. Över 48 procent av de tillfrågade är missnöjda med bostadsutbudet och kommunalråden Lena Wallentheim, Mats Sturesson och Pär Palmgren är överens om att kommunen måste göra fler insatser för att öka bostadsbyggandet.

Det finns stora skillnader i omdömena om kommunen som en plats att bo och leva på beroende på bostadsort, kön och ålder. 27 procent av de tillfrågade kan starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen samtidigt som 31 procent avråder. Boende i Hässleholms stad ger högre betyg överlag.

Medborgarna är mest nöjda med vatten- och avloppshanteringen

Även kommunens verksamheter har bedömts och högst betyg får vatten- och avloppshanteringen, följt av räddningstjänsten och kulturverksamheten. Respondenterna är nöjda med renhållningen och sophämtningen, skolverksamheten, miljöarbetet samt kommunens idrotts- och motionsanläggningar. Undersökningen visar dock att betyget för äldreomsorgen har försämrats och att skillnaderna i synen på äldreomsorgen har ökat. Brukarna själva är nöjda med äldreomsorgen, vilket även framgår av Socialstyrelsens brukarundersökningar.

Fortsatt lågt förtroende för den kommunala beslutsprocessen

Precis som vid tidigare års mätningar är det frågeområdena påverkan och förtroende som har fått lägst betyg. Nöjd-Inflytande-Index är endast 27 av 100.

– Det tar tid att återupprätta medborgarnas förtroende och jag är övertygad om att vi måste göra det enklare för invånarna att vara med och påverka kommunens utveckling, säger Lena Wallentheim.

På Hässleholms kommuns webbsida har det under november månad funnits en öppen enkät och verksamhetsutvecklare Cecilia Müllern-Aspegren berättar att närmare hundra medborgare har lämnat sina synpunkter via webbformuläret. Glädjande nog har ett tiotal av dessa invånare anmält sitt intresse för att delta i en medborgardialog under början av nästa år.

– Det ska bli intressant att ta del av medborgarnas tankar kring kommunens verksamhet och utveckling, säger Pär Palmgren.

– Under nästa år ska vi även genomföra en dialogresa runt om i kommunen. Vi kommer att arrangera dialogmöten i kommunens tätorter för att fånga in ortsbornas synpunkter och idéer, berättar Mats Sturesson avslutningsvis.

För mer information kontakta:

Lena Wallentheim, kommunstyrelsens ordförande

Tfn: 0451-26 83 71, lena.wallentheim@hassleholm.se

Mats Sturesson, kommunstyrelsens förste vice ordförande

Tfn: 0451-26 83 42, mats.sturesson@hassleholm.se

Pär Palmgren, kommunstyrelsens andre vice ordförande

Tfn: 0451- 26 83 75, par.palmgren@hassleholm.se

Cecilia Müllern-Aspegren, projektledare
Tel 0451-26 71 96, cecilia.mullern-aspegren@hassleholm.se

Läs mer:

www.hassleholm.se/medborgarundersökning

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas.

Presskontakt

Hanna Gardell

Presskontakt Kommunikationschef Chef för kommunikationsavdelningen i Hässleholms kommun 0709-81 83 48

Emma Ragnarsson

Presskontakt Kommunikationsstrateg Kommunikationsavdelningen, kommunledningsförvaltningen 0451-26 84 48

Hässleholm nästa.

Det händer saker i Hässleholm. Inflyttningen ökar. Kommunens satsningar på kultur, närheten till naturen och de goda kommunikationerna lockar allt fler. Hässleholms kommun utvecklas i takt med tiden och är en viktig knutpunkt i Sverige och Öresundsregionen. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära.

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm