Gå direkt till innehåll
Musikpaviljongens nya plats

Pressmeddelande -

Musikpaviljongens nya plats

Flytten av musikpaviljongen i Officersparken på T4-området i Hässleholm är en omdiskuterad fråga. Just nu arbetar tekniska förvaltningen med att ta fram underlag inför att flytten ska genomföras. Exakt var på T4-området paviljongen ska placeras är inte bestämt, men förslag finns på ett nytt läge inne på kaserngården.

Detta förklarade den styrande minoriteten i Hässleholms kommun - Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet - vid en pressträff på onsdagen.

Mindre buller och plats för nya bostäder
Musikpaviljongen har ett historiskt värde för Hässleholm som före detta militär garnisonsstad och ska därför bevaras. Men den behöver flyttas för att ge plats att bygga nya bostäder enligt detaljplanen över området som antogs 2009. Flytten ger samtidigt möjlighet till att musikpaviljongen får ett mer skyddat läge med mindre buller från trafiken. Paviljongen kan därmed bli mer attraktiv som scen. Förhoppningen är också att de nya bostäderna ska rama in kaserngården och skapa en trevlig miljö att vistas i.

Förberedelser inför flytten
Tanken är att musikpaviljongen ska flyttas från sitt nuvarande läge i Officersparken till kaserngården framför matsalen, i enlighet med detaljplanen och framtagna skisser. Hur flytten av musikpaviljongen kommer att gå till rent praktiskt är ännu inte klart. Tekniska förvaltningen arbetar med att ta fram underlag inför upphandlingen av entreprenör som ska utföra flytten. Först när upphandlingen är klar kommer det att stå klart hur flytten kommer att genomföras.

Förslag på ny placering
För att göra flytten krävs rivningslov och bygglov, det finns nämligen ingenting som heter flyttlov. Skisserna som Mono arkitekter har tagit fram visar endast ett förslag till en ny placering av musikpaviljongen. Den exakta placeringen kommer att avgöras i bygglovet.

För mer information kontakta:
Lena Wallentheim (S), 0451-26 83 71, 0709-81 83 71
Mats Sturesson (C), 0709-81 89 17
Per-Åke Purk (V), 0703-99 38 88
Dolores Öhman (MP),0709-81 82 71
Lars Olsson (C), ordförande tekniska nämnden, 0734-22 03 24

Ämnen

Regioner


Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas.

Kontakter

Linda Färdig

Linda Färdig

Presskontakt Kommunikatör Kommunikationsavdelningen, Kommunledningsförvaltningen 0451-26 89 87
Hanna Gardell

Hanna Gardell

Presskontakt Kommunikations- och kanslichef Hässleholms kommun 0709-81 83 48

Hässleholm nästa.

Det händer saker i Hässleholm. Inflyttningen ökar. Kommunens satsningar på kultur, närheten till naturen och de goda kommunikationerna lockar allt fler. Hässleholms kommun utvecklas i takt med tiden och är en viktig knutpunkt i Sverige och Öresundsregionen. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära.

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm