Gå direkt till innehåll
Ny anläggning för bad och friskvård byggs på Österås

Pressmeddelande -

Ny anläggning för bad och friskvård byggs på Österås

Den politiska majoriteten i Hässleholms kommun planerar att bygga en ny bad- och friskvårdsanläggning på Österås idrottsområde. Den ska bland annat innehålla en 25-metersbassäng med åtta banor, en relaxavdelning, ett gym och en upplevelsedel.
Syftet är att främja kommuninvånarnas hälsa och förstärka utbudet av motion, undervisning och rekreation.

Österås är ett väletablerat idrottsområde med ett flertal olika sporter; fotboll, ishockey, bowling, tennis, ridning och hundsport. Genom att komplettera Österås med ett badhus med gym och friskvårdsmöjligheter höjer man ytterligare områdets attraktionskraft.

Den nya bad- och friskvårdsanläggningen planeras innehålla en 25-meters motionsbassäng med åtta banor och läktare för cirka 200 personer, en 25-meters multibassäng med fyra banor utrustad med höj- och sänkbara golv samt ett gym med gruppträningslokaler.

I förslaget ingår även en upplevelsedel i en varm tropisk miljö med bland annat tre vattenrutschbanor samt en relaxavdelning med servering, varmpool och bastu både inom- och utomhus.

För att förstärka anläggningens status som en åretruntanläggning planeras dessutom en utomhusmiljö med barnbassäng, boulebana, lekplats och beachvolleyplan.

Anläggningen byggs först och främst för att främja kommuninvånarnas hälsa och förstärka utbudet av motion, undervisning, träning, friskvård och rekreation för boende, företag och föreningar i närområdet. En modern bad- och friskvårdsanläggning är en mötesplats för hela familjen, med besökare från sex veckors ålder på babysimmet till motionerande seniorer i gymmet eller 25-metersbassängen. 

Målet är att skapa en långsiktigt hållbar anläggning som är flexibel och kan ändra inriktning under sin kanske 50-åriga livslängd. Förslaget innebär en investeringskostnad på cirka 170 mnkr och en årlig driftskostnad på cirka 6,7 mnkr. Anläggningen dimensioneras för cirka 215 000 besök per år.

 - Den nya bad- och friskvårdsanläggningen vänder sig till besökare i alla åldrar för att erbjuda motion, upplevelser och rekreation. Vi får en modern och attraktiv anläggning som kan utformas efter de krav som ställs idag och dessutom bli energimässigt effektiv, säger kommunalråd Urban Widmark (M).

Badanläggningen blir en mötesplats för hela familjen och ett bra komplement till de idrotter som redan finns på Österås. För att stärka attraktionskraften under sommaren planeras även en utomhusmiljö med plats för barnpool, boule och andra aktiviteter, säger kommunalråd Lars-Göran Wiberg (C).

För mer information, kontakta
Kommunalråd Urban Widmark (M), 0451-26 83 78, 0709-81 83 78
Kommunalråd Lars-Göran Wiberg (C), 0451-26 84 07, 0709-81 84 07
Mats Olsson, chef för lokalförsörjningsavd, 0709-81 81 61
Informationschef Hanna Gardell, 0451-26 83 48, 0709-81 83 48

Ämnen

Regioner


Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas.

Kontakter

Linda Färdig

Linda Färdig

Presskontakt Kommunikatör Kommunikationsavdelningen, Kommunledningsförvaltningen 0451-26 89 87

Hanna Gardell

Presskontakt Kommunikations- och kanslichef Hässleholms kommun 0709-81 83 48

Hässleholm nästa.

Det händer saker i Hässleholm. Inflyttningen ökar. Kommunens satsningar på kultur, närheten till naturen och de goda kommunikationerna lockar allt fler. Hässleholms kommun utvecklas i takt med tiden och är en viktig knutpunkt i Sverige och Öresundsregionen. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära.

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm