Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Nya förskolor på gång i Vinslöv och Bjärnum - Hässleholms kommun bygger för framtiden

Tekniska utskottet beslutade på onsdagens möte att börja projektera nya förskolor i Vinslöv och Bjärnum. Därefter står Tyringe på tur att få ny förskola. Kommunen har höga ambitioner vad gäller standarden: Byggnaderna ska vara energieffektiva och garantera en god innemiljö. Stor vikt läggs även vid att skapa pedagogiska utemiljöer för att ge barnen lärande, lustfyllda och spännande upplevelser.

- Vi investerar för framtiden genom att satsa på kvalitet och en hög standard som står sig över tiden. Hässleholms kommun vill erbjuda den bästa miljön för våra barn och vår personal. Det är också en viktig faktor för att de här orterna ska vara ett attraktivt alternativ för barnfamiljer, säger Lars Olsson (C), ordförande i Tekniska utskottet.

I Vinslöv ska det byggas en ny förskola med plats för 90 barn fördelat på fem avdelningar. Den ersätter Regnbågens förskola, som finns i hyrda lokaler, och Sländans förskola, en så kallad villa-förskola, och skapar även en viss kapacitetsökning. Placeringen blir inom en del av parken vid Bergmans Allé, söder om kyrkogården och norr om järnvägen. Den nya förskolan i Vinslöv är budgeterad till 30 mnkr och beräknas vara klar i januari 2016.

Även i Bjärnum ska det byggas en ny förskola med plats för 90 barn fördelat på fem avdelningar. Avsikten är att avveckla modulerna för Ekebackens förskola, ersätta tillfälligt hyrda lokaler för Fjärilens förskola, och ge plats för en viss kapacitetsökning. Förskolan placeras på fastigheterna Cigarrmakaren 1 och 2, i anslutning till Bjärnums skola. Här pågår nu ett detaljplanearbete. Planerna gör att kommunen kan riva befintliga hus på fastigheterna och få till ett bättre helhetsintryck när man färdas genom samhället. Den nya förskolan i Bjärnum är budgeterad till 32 mnkr och beräknas vara klar i mars 2016.

Ambitionen är att ta stor miljöhänsyn genom en miljöanpassad och energieffektiv byggproduktion. De färdiga byggnaderna ska ha minimal hälso-och miljöpåverkan, driften ska vara energieffektiv och en god innemiljö ska kunna garanteras för barn och personal under hela brukstiden. Bland de faktorer som beaktas finns: - Krav på lägre energiförbrukning än vad Boverket kräver - Medvetna materialval för att undvika miljö- och hälsofarliga ämnen - Materialval som ger låga underhållskostnader - Fuktsäker byggprocess - Ljudkrav som minimerar bullret i lokalerna. Stor vikt läggs även vid att skapa pedagogiska utemiljöer i anslutning till förskolorna för att ge barnen lärande, lustfyllda och spännande upplevelser. Se bifogade skisser!

Kommunledningen väntas under våren också ta beslut om var en ny förskola i Tyringe kan byggas, något som hänger ihop med den planerade multihallens placering. Avsikten är att bygga en förskola i Tyringe för upp till 105 barn. Den ska ersätta tillfälliga lokaler, mindre förskolenheter samt även ge en viss kapacitetsökning. Förskolan i Tyringe väntas vara klar under våren 2016

 

För mer information kontakta:

Lars Olsson (C), ordförande i Tekniska utskottet, 0734-22 03 24

Mats Olsson, lokalförsörjningschef, 0709-81 81 61

Ämnen

Regioner


Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas.

Presskontakt

Hanna Gardell

Presskontakt Kommunikationschef Chef för kommunikationsavdelningen i Hässleholms kommun 0709-81 83 48

Emma Ragnarsson

Presskontakt Kommunikationsstrateg Kommunikationsavdelningen, kommunledningsförvaltningen 0451-26 84 48

Hässleholm nästa.

Det händer saker i Hässleholm. Inflyttningen ökar. Kommunens satsningar på kultur, närheten till naturen och de goda kommunikationerna lockar allt fler. Hässleholms kommun utvecklas i takt med tiden och är en viktig knutpunkt i Sverige och Öresundsregionen. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära.

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm