Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Nya och förlängda åtgärder i skola och förskola

Under hösten 2020 har våra förskolor och skolor vidtagit ett stort antal åtgärder för att minska riskerna för smittspridning inom våra verksamheter. Åtgärderna har i huvudsak varit begränsade till slutet av höstterminen 2020 eftersom vi inte vetat hur pandemin skulle utvecklas. Nu förlänger vi åtgärderna till slutet av januari och inför ytterligare åtgärder för att minska risk för smitta. Så skriver Rolf Bengtsson, förvaltningschef i ett brev till elever och vårdnadshavare.

Ny åtgärd! Övergång till distansundervisning för Norrängsskolans elever måndagen 14 december – tisdagen 22 december

Många elever och personal på Norrängsskolan är sjuka och vi kan därför inte utesluta att smitta spridits internt på skolan. Därför kommer skolan att övergå till distansundervisning från måndagen 14 december och resten av höstterminen. Elever och vårdnadshavare får information från skolan.

Ny åtgärd! Fjärr- eller distansundervisning för eleverna i årskurs 4-9 i grundskolan 21-22 december

Efter inrådan från smittskyddsläkaren i Region Skåne förläggs skoldagarna 21-22 december till fjärr- eller distansundervisning i årskurserna 4-9 i grundskolan. Smittskyddsläkaren skriver så här: ”Särskilt bör man överväga denna möjlighet för elever i de högre årskurserna.” Eleverna ska alltså inte vara i skolan, men utföra skolarbete.

Årskurserna F-3 har sin undervisning som vanligt i skolan. En hel del elever kan förväntas behöva sin fritidshemsplats och därför hålls undervisningen igång för eleverna i F-3. Dessutom är det betydligt svårare att genomföra fjärr- eller distansundervisning med de yngsta eleverna. Elever och vårdnadshavare får information från sin skola.

Fritidshemmens öppethållande

Fritidshemmen kommer att hålla öppet som vanligt om situationen lokalt inte förändras. Elever och vårdnadshavare får besked från skolan om verksamheten flyttas eller påverkas på något sätt. Vi vädjar dock särskilt till vårdnadshavare för elever i årskurserna 4-6 att om möjligt inte nyttja fritidshemsplatsen 21-22 december, då dessa elever inte ska vara i skolan.

Vi vädjar också till samtliga vårdnadshavare med barn som har fritidshemsplats att om möjligt ordna omsorgen om sina barn på annat sätt under jul- och nyårsveckorna.

Förskolornas öppethållande

Även förskolan är öppen som vanligt, eller enligt besked från respektive förskola om var verksamheten förläggs, om inte situationen lokalt förändras.

Vi har tidigare vädjat till samtliga vårdnadshavare med barn i förskolan att om möjligt ordna omsorgen om sina barn på annat sätt under jul- och nyårsveckorna. Jag upprepar denna vädjan.

Förlängning av nu gällande beslut

Mot bakgrund av den nuvarande oroande situationen i Skåne och i landet i övrigt förlängs även nedanstående åtgärder att gälla tills utgången av januari 2021:

  • Öppen förskola erbjuder ingen inomhusverksamhet.
  • Modersmålslärarna och lärarna i kulturskolan kommer att vara placerade på en skolenhet och för övrigt bedriva undervisning och hålla kontakter med sina elever genom fjärr- eller distansundervisning.
  • Även elevhälsans personal kommer så långt det är möjligt utifrån arbetsuppgifterna att arbeta från en skolenhet.

Vi försöker också hålla i alla andra restriktioner

Vi försöker undvika besök om det inte gäller nödvändiga ärenden på våra förskolor eller skolor. Vi hittar former för överlämning som gör att man inte behöver in i förskolans eller skolans lokaler. Skolor träffas inte vid olika typer av arrangemang. Simundervisningen är inställd. Vår personal arbetar på distans när det är möjligt och möten genomförs på distans när så är möjligt, etc.

Fjärr- och distansundervisning på gymnasiet

När det gäller ställningstagande till fjärr- eller distansundervisning i gymnasieskolan får vi återkomma. Nuvarande fjärr- eller distansundervisning utgår från Folkhälsomyndighetens rekommendation och gäller fram till 6 januari. När Folkhälsomyndigheten har återkommit med en ny rekommendation återkommer vi med besked om hur det påverkar undervisningen vid Hässleholms kommuns gymnasieskolor.

Och så var det livet utanför skolan...

Vi har sedan mars 2020 arbetat med mängder av olika begränsningar i våra verksamheter och många har åsikter om det vi gör. Allt går inte att göra perfekt. Det är ändå viktigt att konstatera att åtgärder i förskola, fritidshem eller skola inte räcker till, om det inte finns samma respekt för att undvika smittspridning utanför våra verksamheter. Så jag hoppas att de beslut vi tar stöds av att barn och elever iakttar försiktighet även på fritiden. Om den lediga tiden spenderas i grupper, i butiker eller på annat sätt är våra åtgärder rätt så verkningslösa. Smittspridningen har tidigare i år ökat kraftigt efter två lov – först sportlovet och senare höstlovet.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas.

Presskontakt

Hanna Gardell

Presskontakt Kommunikationschef Chef för kommunikationsavdelningen i Hässleholms kommun 0709-81 83 48

Emma Ragnarsson

Presskontakt Kommunikationsstrateg Kommunikationsavdelningen, kommunledningsförvaltningen 0451-26 84 48

Hässleholm nästa.

Det händer saker i Hässleholm. Inflyttningen ökar. Kommunens satsningar på kultur, närheten till naturen och de goda kommunikationerna lockar allt fler. Hässleholms kommun utvecklas i takt med tiden och är en viktig knutpunkt i Sverige och Öresundsregionen. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära.

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm