Gå direkt till innehåll
Säkra besök mellan boenden och anhöriga på Ehrenborg, ett av Hässleholms kommuns äldreboenden. Foto: Ehrenborg.
Säkra besök mellan boenden och anhöriga på Ehrenborg, ett av Hässleholms kommuns äldreboenden. Foto: Ehrenborg.

Pressmeddelande -

Plexiglas öppnar upp för efterlängtade besök på äldreboenden

Idag tas de första besökarna emot vid de säkra mötesplatser som ställts upp vid kommunens alla äldreboenden. Med hjälp av en plexiglasvägg får boende och närstående nu en möjlighet att träffas igen under trygga former.

Från och med den 22 juni får anhöriga besöka sin närstående som bor på något av Hässleholms kommuns äldreboenden. Besöken sker med hjälp av en plexiglasförsedd skiljevägg med sittplatser på vardera sida och besöken genomförs utomhus. Anhöriga planerar besöken tillsammans med enhetschefen för respektive boende. Besöken gäller endast för kommunens äldreboenden, inte korttidsboendena Lyckåsa och Linnégläntan.

– Vi har tittat på olika lösningar för att underlätta kontakten mellan de boende och deras anhöriga. Därför är vi jätteglada att nu kunna ge den här chansen att träffas på ett tryggt och säkert sätt, vilket vi tror och hoppas är värdefullt för många, säger Elisabet Mineur, tillfällig verksamhetschef för särskilt boende.

Besöksförbudet gäller dock fortfarande och besök är endast tillåtna vid de säkra mötesplatserna. Alla besök måste bokas på förhand.

Boka ett besök

  • Ta kontakt med enhetschefen för det aktuella boendet för att boka in en tid för ett utomhusbesök.
  • Enhetschef eller samordnare går igenom utformningen och förutsättningarna för utomhusbesöket med dig och din närstående.
  • Du får inte uppvisa några sjukdomssymptom vid besöket.
  • Vid behov medverkar personal vid utomhusbesöken. Personal har även rätt att avbryta besöket om restriktionerna inte följs, eller efter utsatt

Ämnen

Kategorier

Regioner


Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas.

Kontakter

Hanna Gardell

Presskontakt Kommunikationschef Chef för kommunikationsavdelningen i Hässleholms kommun 0709-81 83 48

Emma Ragnarsson

Presskontakt Kommunikationsstrateg Kommunikationsavdelningen, kommunledningsförvaltningen 0451-26 84 48

Hässleholm nästa.

Det händer saker i Hässleholm. Inflyttningen ökar. Kommunens satsningar på kultur, närheten till naturen och de goda kommunikationerna lockar allt fler. Hässleholms kommun utvecklas i takt med tiden och är en viktig knutpunkt i Sverige och Öresundsregionen. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära.

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm