Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Resultat från mätningen av företagsklimatet 2021

Den 22 september släppte Svenskt Näringsliv sin årliga ranking kring företagsklimatet i landets alla kommuner. Hässleholms kommun hamnar på plats 240 i årets mätning.

Svenskt Näringsliv presenterar varje år sin ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner med syfte att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag. Rankingen innehåller totalt 17 faktorer som viktas olika. 2021 års ranking vilar på två tredjedelar på en enkät­under­sökning till företagen som genomfördes under årets första kvartal och en tredjedel statistik från SCB och UC. I enkätunder­sökningen har 188 företag från Hässleholms kommun svarat. Vid årsskiftet 2020/2021 hade Hässleholms kommun 5 571 företag. Som helhet har Hässleholms kommun sjunkit tre placeringar i rankingen jämfört med föregående år och ligger nu på plats 240.

Även i år är resultatet bäst inom infrastruktur

Precis som i 2020 års mätning är det inom området Vägnät, tåg- och flyg, med delplacering 57 av 290, där Hässleholms kommun placerar sig högst. Även inom delområdet Kommunalskatt, med delplacering 63 i årets mätning, ligger Hässleholms kommun högt. Inom området Jobb i kommunen placerar sig Hässleholms kommun på plats 129.

I årets mätning sker den största ökningen i Hässleholms kommun inom mobilnät och bredband följt av kommunpolitikernas attityder till företagande. Områdena ökar i årets mätning med 24 respektive 21 placeringar jämfört med föregående år och ligger nu på delplacering 195 respektive 228. Även konkurrens från kommunen (en ökning med 15 delplaceringar) är ett område som ökar i årets mätning.

Det som sticker ut i årets mätning är företagens svar avseende brottslighet och trygghet och hur det påverkar företagen negativt. Här ligger Hässleholm lågt (delplacering 270) och har i årets mätning sjunkit med 32 placeringar.  

Arbetet för ett starkare företagsklimat

Kommunstyrelsens ordförande, Lars Johnsson (M):

 - Ett konkurrenskraftigt och rikt näringsliv är viktigt för att kommunen ska kunna upprätthålla välfärden där företagen både bidrar med skattekraft och sysselsättning men också nya lösningar och innovationer som kan möta våra samhällsutmaningar. I undersökningen efterfrågar våra företagare bättre dialog med oss i kommunen men de känner också en otrygghet vad gäller brottslighet. Vi från kommunen kommer i början av december att bjuda in företag till ett möte för att se närmre på situationen Med på detta möte kommer även företrädare för Polisen samt Stiftelsen Tryggare Sverige att medverka. Successivt återgår vi till en mer normal vardag med färre och färre restriktioner. Från kommunen har vi nu återupptagit våra fysiska företagsbesök.

- Företag verkar oftast inte bara i en kommun utan verksamheten kan vara gränskommunal, regional, nationell och internationell, säger Hanna Nilsson. Därmed är det viktigt att vår kommun kan attrahera nya företag att etablera sig och att de företag som redan finns i vårt område har möjligheter att utvecklas och expandera. Vår kommunala företagsservice är en nyckel för detta arbete och här behöver vi tillsammans jobba för att förbättra företagsklimatet och detta arbete måste genomsyra hela kommunkoncernen, betonar kommunstyrelsens förste vice ordförande Hanna Nilsson (SD).

Företagens tillgång till rätt kompetens är en viktig konkurrenskraftsfaktor. Det är av betydelse att vi nu tittar på undersökningen för att identifiera varför kommunen nu sjunker i ranking inom detta område. Vi sjunker också i området service och bemötande. Arbetet med att förenkla och förbättra för företagen i sina kontakter med oss i kommunen måste fortgå och detta arbete måste vara långsiktigt och fokuserat, säger kommunstyrelsens andre vice ordförande Lena Wallentheim (S).

För mer information kontakta:

Stefan Larsson, Tillväxtchef
Tel: 0451-26 72 25

Skicka mejl:
Stefan.a.larsson@hassleholm.se
Läs mer: www.hassleholm.se/

Ämnen

Kategorier

Regioner


Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas.

Kontakter

Linda Färdig

Linda Färdig

Presskontakt Kommunikatör Kommunikationsavdelningen, Kommunledningsförvaltningen 0451-26 89 87
Hanna Gardell

Hanna Gardell

Presskontakt Kommunikations- och kanslichef Hässleholms kommun 0709-81 83 48

Hässleholm nästa.

Det händer saker i Hässleholm. Inflyttningen ökar. Kommunens satsningar på kultur, närheten till naturen och de goda kommunikationerna lockar allt fler. Hässleholms kommun utvecklas i takt med tiden och är en viktig knutpunkt i Sverige och Öresundsregionen. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära.

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm