Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Upphandling för Dryport Skåne avbryts i väntan på tydligare marknadsintresse

Med anledning av Jernhusens besked att i nuläget inte gå vidare med en kombiterminal i Dryport Skåne väljer alliansen och Folkets väl i Hässleholms kommun att avvakta med markentreprenaden tills Jernhusen eller någon annan aktör är intresserade av att gå in i området och investera. Det innebär att upphandlingen avbryts, men att projektarbetet och kontakter med näringslivet samt framtida samarbetspartner fortsätter.

Jernhusen har meddelat att de tror på Dryport Skåne i Hässleholm i framtiden, men kan inte ge någon närmare tidsangivelse. Den senaste informationen har visat att det inte heller finns någon annan samarbetspartner för närvarande. Alliansens fyra partier – Moderaterna, Centern, Folkpartiet och Kristdemokraterna - samt Folkets väl anser att det behövs en helhetslösning och ett tydligare marknadsintresse än så för att man ska kunna gå vidare med stora investeringar i Dryport Skåne i det här skedet.

Partierna väljer mot den bakgrunden att avbryta den pågående upphandlingen av markentreprenad i väntan på att Jernhusen eller någon annan aktör är intresserade av att gå in och satsa på en kombiterminal och investera i området. Alliansen och Folkets väl tror dock fortfarande på Dryport Skåne som en långsiktig och strategisk satsning utifrån Hässleholms järnvägsnära läge. Så även om tidsplanen för Dryport Skåne nu blir en annan genom att kommunen avvaktar med investeringen kommer arbetet med profilering och bearbetning av marknaden att fortsätta.

Grundarbetet för Dryport Skåne är redan gjort, till exempel markinköp och detaljplan. Det betyder att man mycket snabbt kan sätta projektet i skarpt läge igen när det blir aktuellt utifrån marknadens intresse. Kommunen ska därför ha en hög beredskap för fortsatt utbyggnad, så att de investeringar som gjorts blir en konkurrensfördel för Hässleholm när marknaden ser annorlunda ut.

För mer information kontakta:
Kommunalråd Urban Widmark (M), 0451-26 83 78, 0709-81 83 78
Kommunalråd Lars-Göran Wiberg (C), 0451-26 84 07, 0709-81 84 07
Robin Gustavsson (KD), 0733-90 93 01
Lars Arvidsson (FP), 070-514 90 16
Susanna Kennethsdotter (FV), 0731-51 05 59

Ämnen

Kategorier

Regioner


Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas.

Kontakter

Linda Färdig

Linda Färdig

Presskontakt Kommunikatör Kommunikationsavdelningen, Kommunledningsförvaltningen 0451-26 89 87

Hanna Gardell

Presskontakt Kommunikations- och kanslichef Hässleholms kommun 0709-81 83 48

Hässleholm nästa.

Det händer saker i Hässleholm. Inflyttningen ökar. Kommunens satsningar på kultur, närheten till naturen och de goda kommunikationerna lockar allt fler. Hässleholms kommun utvecklas i takt med tiden och är en viktig knutpunkt i Sverige och Öresundsregionen. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära.

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm