Gå direkt till innehåll
Välj biltvätten - ett lätt sätt att värna om våra vattendrag

Pressmeddelande -

Välj biltvätten - ett lätt sätt att värna om våra vattendrag

I samband med att vårsolen tittar fram och vinterdäcken byts är det många som passar på att tvätta bilen. Två tredjedelar av alla personbilstvättar är ”fultvättar”, det vill säga görs på gatan, garageuppfarten eller andra platser utanför lämpliga anläggningar.

Många tror att de sparar pengar genom att tvätta själva hemma på garageuppfarten eller gatan*. Men eftersom miljögifterna som tvättas av bilarna utan rening rinner rakt ut i vattendrag, sjöar och hav flyttas i själva verket kostnaden till vår gemensamma omgivande miljö.
- Kostnaden förs dessutom över till våra barn och barnbarn som kommer att få leva med, och försöka åtgärda, de problem som fultvättarna har orsakat, säger Emma Isacsson, VA-ingenjör på Hässleholms Vatten.

Smutsen på våra bilar innehåller bland annat oljerester och tungmetaller** och om dessa spolas rakt ut i naturen är det precis lika illa som att tvätta bilen på närmsta badstrand eller direkt i en sjö. Om alla som tvättar sin bil på gatan istället åker till en biltvätt, gör de med andra ord stor skillnad för både vårt och kommande generationers vatten.

- Det är lätt att göra rätt, åk till en biltvätt så gör du både samhället och miljön en tjänst, eftersom biltvättarna tar bort olja och partiklar från vattnet, säger Caroline Nilsson, miljöinspektör på Hässleholms kommun.
Större biltvättar kan även ha ytterligare reningstekniker som hjälper till med att avskilja och bryta ned övriga föroreningar. Efter det leds vattnet vidare till det kommunala reningsverket för ytterligare rening om det behövs. Miljökontoret jobbar dock kontinuerligt med att höja reningsnivån så att biltvättarna renar så mycket som möjligt vid källan innan vattnet kommer till avloppsreningsverket.

Stora Biltvättarhelgen 2015För att uppmärksamma svenska folket om vikten att tvätta sin bil rätt arrangerar Mitt Vatten, Sveriges 290 kommuner för rent vatten, Stora Biltvättarhelgen den 25-26 april 2015. Tanken är att inspirera allmänheten till att tvätta rätt och därmed bidra till en stor miljöinsats. För mer info se www.mittvatten.se.

*Novus Opinion webbenkät, april 2014
** zink, krom, nickel, bly, kadmium

 För mer information kontakta:
Caroline Nilsson, miljöinspektör miljökontoret
Tel 0451-26 71 99, caroline.nilsson@hassleholm.se

Emma Isacsson, VA-ingenjör Hässleholms Vatten
Tel 045126 83 15, emma.isacsson@hassleholm.se

Relaterade länkar

Ämnen

Regioner


Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas.

Presskontakt

Hanna Gardell

Presskontakt Kommunikationschef Chef för kommunikationsavdelningen i Hässleholms kommun 0709-81 83 48

Emma Ragnarsson

Presskontakt Kommunikationsstrateg Kommunikationsavdelningen, kommunledningsförvaltningen 0451-26 84 48

Hässleholm nästa.

Det händer saker i Hässleholm. Inflyttningen ökar. Kommunens satsningar på kultur, närheten till naturen och de goda kommunikationerna lockar allt fler. Hässleholms kommun utvecklas i takt med tiden och är en viktig knutpunkt i Sverige och Öresundsregionen. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära.

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm