Gå direkt till innehåll
Tyck till om Hässleholms stadskärna
Tyck till om Hässleholms stadskärna

Pressmeddelande -

Var med och utveckla framtidens Hässleholm!

Nu har du möjlighet att dela med dig av dina tankar kring hur du vill utveckla Hässleholms stadskärna. Vad tycker du om utbudet av affärer, service, restauranger och caféer? Är det rent, snyggt och tryggt? Vad anser du om kulturutbud, parkering och utsmyckning?

Sedan februari 2021 pågår en stadsutvecklingsprocess i Hässleholm, en så kallad BID-process. Syftet är att stärka samarbetet mellan offentlig, privat och ideell sektor för att utveckla Hässleholms stad. En nulägesanalys har nyligen tagits fram inom BID- arbetet, som bland annat visar på olika förbättringsåtgärder i Hässleholms stadskärna. För att få ett underifrån perspektiv är det viktigt att invånarna är delaktiga i arbetet, och att deras åsikter vägs in gällande prioriteringar av kommande insatser för utvecklingen av staden.

- Vi vill veta vad invånare och besökare tycker om Hässleholms stadskärna, för att kunna utveckla staden på bästa sätt. Enkäten ställer frågor om hur man ser på tillgänglighet, trygghet, service samt utbudet under dags- och kvällstid. Vi vill även fånga upp de mer mjuka värdena kring platsvarumärket, vad är det som förknippas med Hässleholm och lyfta det som är positivt, säger Anna Nordstrand, projektledare på Hässleholms kommun.

- Svaren vi får in är värdefulla för att skapa en bild av hur kommunens och stadens invånare samt besökare ser på Hässleholms stadskärna idag, och i framtiden, säger Johan Jönsson, BID- manager och centrumledare Hesslecity. Vi hoppas att många vill engagera sig genom att svara på enkäten, och att vi får in svar från alla åldrar. Enkäten kan besvaras under mars månad.

Till enkäten om Hässleholms stadskärna

Har du frågor om projektet kontakta Anna Nordstrand, via e-post anna.nordstrand@hassleholm.se

Fakta BID
Det internationella begreppet BID (Business Improvement District) används både för utveckling av städer, landsbygd, platser och stadsdelar. Svenska Stadskärnor har arbetat fram en svensk BID-modell i sju steg som flera kommuner har nyttjat. Utgångspunkten är att skapa ett samarbete mellan offentlig och privat näring där alla intressenter strävar efter att skapa förutsättningar för tillväxt med aktiviteter, upplevelser, liv och rörelse på den lokala platsen. Med stöd från BID- modellen utvecklas en gemensam målinriktad nulägesanalys, affärsplan med en tillhörande handlingsplan, budget och medfinansiering.

Projektfakta

Projektnamn: HUS – Hässleholms utveckling via Samverkansmodell
Projektägare: Hässleholms kommun
Samarbetspartner: HessleCity
Projektperiod: 2020-09-01 - 2022-11-30
Fond: Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Projektstöd: 1 182 753 kr

Projektets syfte är att stärka och utveckla förutsättningarna för Hässleholms centrum som handels- och mötesplats. En attraktiv och dynamisk stadskärna stärker utvecklingsförutsättningar och tillväxt i såväl staden Hässleholm som för hela Hässleholms kommun. Projektet genomförs i samarbete med HessleCity och finansieras av Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Leader Lag PH.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas.

Presskontakt

Sandra Holm

Näringslivsutvecklare 0451-26 83 53

Hässleholm nästa.

Det händer saker i Hässleholm. Inflyttningen ökar. Kommunens satsningar på kultur, närheten till naturen och de goda kommunikationerna lockar allt fler. Hässleholms kommun utvecklas i takt med tiden och är en viktig knutpunkt i Sverige och Öresundsregionen. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära.

Hässleholms kommun
Stadshuset
281 80 Hässleholm