Gå direkt till innehåll

Kontakt

Maria Hammar

Senior konsult, Anthesis Group 0709-383803

Björn Lagerdahl

Projektledare 010-224 48 75

Peter Nolbrant

Rapportförfattare 076-811 46 07

Stina Olofsson

Projektledare Greppa näringen, Jordbruksverket 036-15 84 06
Staffan Ljung

Staffan Ljung

Presskontakt Presskontakt 0700-89 85 34

Michael Diemer

Utredare Enheten för biologisk mångfald och områdesskydd 010-6986153

Mia Olausson

Enhetschef Enheten för biologisk mångfald och områdesskydd 010-6986003

Bodil Forsberg

Utredare enheten för tillsynsvägledning och miljöbalksprövning 010-698 62 73

Niclas Törnell

Tillförordnad chef avdelningen för fiskförvaltning 010-698 62 49

Matilda Valman

Samordnare, Vattenmyndigheten Södra Östersjön telefon: 010-223 86 26,

Ann Kristin Eriksson

Utredare miljöanalysenheten, Jordbruksverket telefon: 036-15 50 78
Visa mer