Skip to main content

Taggar

Östersjön

Västerhavet

havsmiljö

vattenmiljö

fiske

lax

torsk

ål

Havs- och vattenmyndigheten 557 Östersjön 129 HaV 89 havsmiljö 85 fiske 60 Skagerrak 54 Kattegatt 52 Björn Risinger 48 Björn Sjöberg 43 vattenmiljö 42 torsk 37 övergödning 35 Västerhavet 33 Thomas johansson 33 biologisk mångfald 32 lax 30 miljö 29 fisk 28 Jakob Granit 26 fiskekvoter 25 biologi 24 havsplanering 23 Nordsjön 23 Sofia Brockmark 23 Fredrik Nordwall 22 Håkan Carlstrand 22 fiskbestånd 22 ingemar berglund 21 sill 21 miljömål 20 martin rydgren 19 Locknesjön 18 miljöövervakning 18 SLU 17 vattenkraft 16 EU 16 Hav & Vatten 16 hållbart fiske 16 laxfiske 15 Karin linderholm 15 bengt kåmark 15 Havs- och vattenforum 15 Naturvårdsverket 15 Mats Svensson 14 ekosystem 14 Hanöbukten 14 räkfiske 14 Margareta Lundin Unger 14 ICES 14 fiskeripolitik 14 Gotland 13 Anna Jöborn 13 marina skyddade områden 13 ål 13 Öresund 13 kalkning 12 Bertil Håkansson 12 vÄTTERN 11 patrik persson 11 vattendrag 11 fritidsfiske 11 Bottniska viken 11 Mälaren 10 Sjöstjärnan 10 lena tingström 10 blå tillväxt 10 vildlax 10 Blekinge 10 Bottenviken 10 marint skräp 10 Susanne Viker 10 havskräfta 10 främmande arter 10 Skåne 10 pia ahnlund 10 gädda 10 makrill 10 erland lettevall 9 vild lax 9 ålfiske 9 kolja 9 Natura 2000-områden 9 Östergötland 9 Bottenhavet 9 rent hav 9 joakim hjelm 9 skarpsill 9 LRF 9 selektiva redskap 9 sjöfart 9 Kalmar 9 Energimyndigheten 8 Sjöfartsverket 8 Karolina Skog 8 Argos 8 Kustbevakningen 8 yrkesfiske 8 amerikansk hummer 8 vattendirektivet 8 strömming 8 Havs- och vattenmiljöanslaget 8 västkusten 8 vattenförvaltning 8 hummer 8 tumlare 8 natura 2000 8 Niklas egriell 7 ålgräs 7 öring 7 gemensam fiskeripolitik 7 laxbestånd 7 Miljögifter 7 Sven-Erik Bucht 7 abborre 7 Thetis 7 Västerbotten 7 Göteborgs universitet 7 Västra Götaland 7 Ospar 7 badvattenkvalitet 7 dricksvattenförsörjning 7 Hjälmaren 7 Internationella havsforskningsrådet 7 Mörrumsån 7 EU-bad 7 Stockholm 7 Tjörn 7 utkastförbud 7 Vänern 7 Ingen övergödning 7 inger dahlgren 7 Dricksvatten 7 Sveriges lantbruksuniversitet 7 Göteborg 7 SKL 7 Jordbruksverket 7 mikroplaster 7 sjöar 7 regeringsuppdrag 7 Emån 7 fredrik ljunghager 7 marmorkräftan 6 små avlopp 6 Fredrik Lindgren 6 Helcom 6 från källa till hav 6 ålgräsängar 6 fiskereglering 6 marie ingerup 6 Almedalen 6 lena ek 6 mikael krysell 6 Agenda 2030 6 Badplatsen 6 lokalt vattenvårdsarbete 6 miljöfarliga vrak 6 Gävleborg 6 badvatten 6 grundvatten 6 Nordostatlanten 6 Jönköping 6 BAltic Sea Action plan 6 biologisk mångfald i rinnande vatten 6 Smhi 6 Isabella Lövin 6 fiskevård 6 havsöring 5 Stig Thörnqvist 5 LOVA 5 Blekinge län 5 Christer larsson 5 god miljöstatus 5 Karin Wall 5 marmorkräfta 5 ylva engwall 5 rödspätta 5 klimatförändringar 5 gös 5 Skåne län 5 ålförvaltningsplan 5 Norrbottens län 5 havsmiljöinstitutet 5 Halland 5 reglerkraft 5 syrefria bottnar 5 våtmarker 5 invasiva arter 5 handredskap 5 Badplatser 5 Norrbotten 5 knubbsäl 5 marin nedskräpning 5 lokala vattenvårdsprojekt 5 anders skarstedt 5 Västra Götalands län 5 länsstyrelsen 5 Västernorrland 5 vattenbrist 5 havsplaneringen 5 hotade arter 5 EU-kommissionen 5 fosfor 5 EU:S ramdirektiv för vatten 5 främmande invasiva arter 5 havs- och vattenforum 2013 5 märstaån 4 Dalälven 4 SIWI 4 vattenkraftverk 4 Öland 4 kustfiske 4 Hav i balans samt levande kust och skärgård 4 enskilda avlopp 4 flodkräftan 4 LOVA-bidrag 4 Göta älv 4 miljöprövning 4 ekosystemen 4 havsbotten 4 Södermanland 4 Havskonferensen 4 God havsmiljö 2020 4 Orust 4 avloppsvatten 4 vattenkvalitet 4 EU:s fiskeministrar 4 strandstädning 4 marint områdesskydd 4 Lena olsson 4 sik 4 EU:s gemensamma fiskeripolitik 4 Måseskär 4 unionsförteckningen 4 torskfiske 4 landningsskyldigheten 4 forskningsfartyg 4 sälar 4 utsläpp 4 förnybar energi 4 maud larsen 4 Gävleborgs län 4 katarina vartia 4 havsplaner 4 kvoter 4 Sportfiskarna 4 ryssjor 4 vattenmyndigheterna 4 catarina hedar 4 ålyngel 4 fritidsbåtar 4 qamer chaudhry 4 ytvatten 4 selektivt fiske 4 lysekil 4 spökgarn 4 eu-fiske 4 Åsa Gunnarsson 4 Emåförbundet 4 nordhavsräkan 4 landningsskyldighet 4 olja 4 MSY 4 sötvatten 4 skrubbskädda 4 signalkräfta 4 Jakob Bergengren 4 Almedalsveckan 4 Joacim Johannesson 4 mimer 4 Vindelälven 4 fiskvägar 4 Vattenvård 4 röding 4 mål 14 4 Västerviks kommun 4 havs- och vattenmiljö 4 Ystad 4 Svenska kraftnät 4 Robert Almstrand 4 laxkvot 4 Västerbottens län 4 johanna eriksson 4 Kalmar län 4 ekosystemtjänster 4 utkastförbudet 4 havsmiljödirektivet 4 redskap 3 havsmiljön 3 kameraövervakning 3 mårten gustafsson 3 antarktis 3 Chalmers 3 bratten 3 utrotningshotad 3 länsstyrelserna 3 sjö 3 Örebro län 3 syresättning 3 Lilla Middelgrund 3 Fladen 3 johan stål 3 roxen 3 syresättningar av bottnar 3 försurning 3 Kosterhavets nationalpark 3 hummerfiske 3 frivilliga åtaganden 3 Bart Adriaenssens 3 trollingfiske 3 gråsej 3 Bohuslän 3 Säveån 3 VRAKA 3 ålfiskeförbud 3 hedströmmen 3 moderna miljövillkor 3 Levande sjöar och vattendrag 3 klimat 3 kosterhavet 3 Skytteren 3 vraksanering 3 marin pedagogik 3 Mats Ivarsson 3 havsmiljöförordningen 3 FN:s havskonferens 3 lennart sorby 3 frida åberg 3 berit pettersson 3 Britt-Marie Mattsson 3 spinnspö 3 Båtretur 3 Ren kustlinje 3 Västmanland 3 båtbottenfärger 3 plastskräp 3 läckage av fosfor 3 spårbarhetssystem 3 Offside press 3 oljesanering 3 dumpning 3 ministerrådet 3 sillfiske 3 perfluorerade ämnen 3 grunda havsvikar 3 Malin skog 3 ingemar abrahamsson 3 fiskeförbud 3 johanna egerup 3 Gullmarsfjorden 3 hummerregler 3 skoläst 3 havets barnkammare 3 tillsynsvägledning 3 Örebro 3 fiskerikontroll 3 greppa näringen 3 Kronobergs län 3 marie berghult 3 Linus Hammar 3 jens persson 3 Arktiska rådet 3 överfiske 3 fiskeförvaltning 3 SGU 3 fritidsfiskare 3 martin bjerner 3 per moksnes 3 Ingemar Andersson 3 vattenmiljön 3 Norge 3 avloppsanläggningar 3 harr 3 havsmiljöanslaget 3 nordhavsräka 3 Stora Middelgrund 3 Kräftfiske 3 karin pettersson 3 havsforskning 3 Finland 3 ROV 3 Uppsala län 3 susanna hogdin 3 naturreservat 3 Syrebrist 3 christina hallström 3 utkast av räka 3 CCAMLR 3 anna karlsson 3 Hobart 3 vandrarmusslan 3 grundvattentäkter 3 Kronoberg 3 artportalen 3 glan 3 Offside 3 torskburar 3 vägledning 3 spårbarhet 3 anslag 3 skyddade marina områden 3 jan schmidtbauer crona 3 testeboån 3 oljeutsläpp 3 öringfiske 3 Arktis 3 malin wilhelmsson 3 sälskador 3 kustkvoter 3 levande hav 3 matilda ernkrans 3 Folkhälsomyndigheten 3 muddermassor 3 farliga ämnen 3 laxförvaltning 3 vindkraft 3 vattenresurser 3 Jämtland 3 torne älv 3 Smögen 3 gråsäl 3 Stockholms län 3 våtmark 3 åtgärder för havs- och vattenmiljö 3 Lunds universitet 3 egentliga Östersjön 3 karin hermansson 3 EU:s ministerråd 3 fiskeregler 3 Jonas Nilsson 3 älv 3 Danmark 3 Värmdö kommun 3 Dalarna 3 kustkommuner 3 LOVA-projekt 3 bakterier 2 Ryssland 2 selektiva fiskeredskap 2 kväve 2 flugfiske 2 havsförvaltning 2 riskbedömning 2 gunilla ejdung 2 småvalar 2 art- och habitatdirektivet 2 Ascobans 2 dricksvattentäkter 2 Gotlands län 2 clas magnusson 2 vattentäkter 2 vattenkraften 2 bidrag 2 Kristineberg 2 Smögens fiskauktion 2 Svenskt Vatten 2 marulk 2 malin aarsrud 2 Island 2 anneli harlén 2 bohuskusten 2 Färöarna 2 Cecilia Schelin Seidegård 2 Kalmarsund 2 kraftverk 2 vrak 2 monica blidner 2 Kronprinsessan Victoria 2 skydda vildlax 2 Karin bjerner 2 båtbottentvättning 2 Världsbanken 2 piggvar 2 Klarälven 2 göta kanal 2 hållbar vattenkraft 2 fiskvandring 2 Höga Kusten 2 Jämtlands län 2 balticstern 2 ulrika stensdotter blomberg 2 nätfiske 2 va 2 kemiska stridsmedel 2 european maritime day 2 hm konungen 2 artdatabanken 2 samhällsnytta 2 Uppsala 2 kågeälven 2 vattenbruk 2 HMI 2 Kristianstad 2 maria damanaki 2 gunnar johnsson 2 Kungliga Tekniska Högskolan 2 miljödepartementet 2 flodkräfta 2 säveåprojektet 2 hedefors 2 syresättning av djupvatten 2 Visa alla taggar

Senaste nytt

Ny studie för att undersöka spridning av dumpat krigsmateriel utanför Måseskär och Gotland

Ny studie för att undersöka spridning av dumpat krigsmateriel utanför Måseskär och Gotland

Pressmeddelanden   •   Jul 09, 2019 06:30 CEST

Havs- och vattenmyndigheten ska genomföra provfiske i dumpningsområdet med kemiska stridsmedel väster om Måseskär på västkusten och sydost om Gotland, under sommaren. Det är framförallt på havskräftor och pirål som rör sig på botten runt Måseskärsvraken, men även räka som ska undersökas. Vid tidigare provtagning var värdena så låga att de inte bedöms hälsofarliga.

Ytterligare bidrag för övervakning av havs- och vattenmiljön

Ytterligare bidrag för övervakning av havs- och vattenmiljön

Pressmeddelanden   •   Jul 08, 2019 06:30 CEST

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har fått ytterligare 40 miljoner kronor av regeringen för övervakning av sött och salt vatten. Därmed har HaV fått närmare 160 miljoner kronor. Höjningen kommer att användas till att förstärka pågående övervakning, utveckla och förbättra de metoder som används, samt att förstärka hanteringen av all den data som genereras.

Havs- och vattenmyndigheten fördelar ytterligare medel till arbete för minskad övergödning

Havs- och vattenmyndigheten fördelar ytterligare medel till arbete för minskad övergödning

Pressmeddelanden   •   Jul 05, 2019 06:30 CEST

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har fått 40 miljoner kronor från regeringen som ska användas till en förstärkning av LOVA, Lokala åtgärder för vatten. Övergödning är fortsatt prioriterat. Lokala åtgärder för bättre havsmiljö kan få stöd från LOVA-bidraget. Bidraget kan sökas hos länsstyrelsen och går framför allt till kommuner, föreningar och andra sammanslutningar.

Nya fiskeregler längs kusten från Västernorrland till norra Uppsala för att stärka kustnära bestånd

Nya fiskeregler längs kusten från Västernorrland till norra Uppsala för att stärka kustnära bestånd

Pressmeddelanden   •   Jul 04, 2019 06:30 CEST

HaV inför nya fiskeregler, från den 1 september, för kustnära bestånd från Västernorrland- till norra Uppsala läns kust. Reglerna syftar till att stärka bestånden av flera kustlevande fiskarter, framför allt öring, sik, gös och gädda. Begränsningen gäller nätfisket under tider och i områden då fisken är som mest känslig samt för storleks- och fångstbegränsningar för handredskap.

HaV ger statliga bidrag för att säkra tillgången till dricksvatten

HaV ger statliga bidrag för att säkra tillgången till dricksvatten

Pressmeddelanden   •   Jul 03, 2019 06:30 CEST

Uppdaterad version: Havs- och vattenmyndigheten, HaV, kommer att fördela från regeringen 45 miljoner kronor till alla länsstyrelser för att säkra tillgången till dricksvatten i torkdrabbade områden.

Havs- och vattenmyndigheten i Almedalen 2019

Havs- och vattenmyndigheten i Almedalen 2019

Pressmeddelanden   •   Jun 28, 2019 07:30 CEST

HaV är på plats under Almedalsveckan för att diskutera havs- och vattenförvaltning mot det hållbara samhället. Det blir spännande diskussioner kring vattenresurser, vattenbrist och vattenkraft, på havens nyttjande genom havsplanering och hur klimatförändringar hanteras liksom Östersjölaxens hälsa. Vi presenterar idéprojektet Tre skärgårdar och resonerar om haven och global fattigdomsbekämpning.

Internationell konferens om hållbar vattenkraft i Storforsen, Norrbotten

Internationell konferens om hållbar vattenkraft i Storforsen, Norrbotten

Pressmeddelanden   •   Jun 13, 2019 11:00 CEST

En världsunik och flexibel fisktrappa invigs idag, som ett led i att miljöanpassa vattenkraften. Samtidigt träffas experter från Världsbanken, EU:s miljöbyrå och universitet på en internationell konferens som anordnas av Havs- och Vattenmyndigheten, HaV och Länsstyrelsen i Norrbottens län i Storforsen, Vidsel den 12-14 juni. Ytterligare vattenkraftverk med miljöanpassningar besöks.

INBJUDAN till invigning av världsunik uppfinning och internationellt stormöte 13 juni i Storforsen, Norrbotten

Pressmeddelanden   •   Jun 12, 2019 06:30 CEST

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, tillsammans med Länsstyrelsen i Norrbottens län och experter från Världsbanken, EU:s miljöbyrå samt internationella universitet kommer att titta på en helt ny fisktrappa och diskutera miljöanpassning av vattenkraftverk i Storforsen, Vidsel i samband med en internationell konferens den 12-14 juni.

Ny webbplats ger koll på Sveriges vattenmiljö

Ny webbplats ger koll på Sveriges vattenmiljö

Pressmeddelanden   •   Jun 05, 2019 06:30 CEST

För första gången kan du få en samlad presentation av miljösituationen i landets sjöar, vattendrag och hav. På webbplatsen sverigesvattenmiljö.se kan du jämföra miljötillståndet i olika vatten och direkt se på kartan vilka trender som går upp eller ner.

Årets vattenpris Sjöstjärnan till Lennart Henrikson: ”Jag är stolt, glad och tacksam!”

Årets vattenpris Sjöstjärnan till Lennart Henrikson: ”Jag är stolt, glad och tacksam!”

Pressmeddelanden   •   Jun 04, 2019 13:00 CEST

2019 års vinnare av det nationella vattenmiljöpriset Sjöstjärnan är biologen och vattenentusiasten Lennart Henrikson. Idag tog han emot priset av klimat- och miljöminister Isabella Lövin på Havs- och vattenforum i Göteborg. - Sjöstjärnan är det i särklass största vattenpriset, jag är tacksam och mycket överraskad, säger en glad Lennart Henrikson.

Samarbete igång mot övergödning genom satsningen LEVA – Lokalt engagemang för vatten

Samarbete igång mot övergödning genom satsningen LEVA – Lokalt engagemang för vatten

Pressmeddelanden   •   Jun 04, 2019 12:05 CEST

Regeringen genomför en stor satsning på rent hav och nu är åtgärdssamordnarna igång i de 20 pilotområdena. Detta är en unik satsning för fler åtgärder mot övergödning, från Umeå i norr till Lund i söder. Satsningen har fått namnet LEVA – Lokalt engagemang för vatten och invigs den 4 juni på Havs- och vattenmyndighetens årliga konferens för vattenfrågor.

Fortsatt tre månaders fiskestopp för att skydda den hotade ålen

Fortsatt tre månaders fiskestopp för att skydda den hotade ålen

Pressmeddelanden   •   Maj 29, 2019 06:30 CEST

Hav inför ett stopp för kustfiske för ål, 1 november-31 januari, samma period som förra året, som ett led i att fortsätta skydda den akut hotade ålen. Fiskestoppet omfattar yrkesfiske och fritidsfiske i kust och hav inom EU, inklusive Östersjön. Förbudet införs då den vuxna ålen passerar Öresund på sin lekvandring på väg ut ur Östersjön, då möjligheten för reproduktion ökar.

HaV ger bidrag till organisationer för att stärka laxen med lokala aktiviteter

HaV ger bidrag till organisationer för att stärka laxen med lokala aktiviteter

Pressmeddelanden   •   Maj 21, 2019 06:30 CEST

HaV har fördelat nästan 600 000 kr i bidrag till organisationer som under Laxens år kommer att informera och väcka intresse om laxälvar och laxbestånd. Syftet är att bevara och restaurera för att laxfiske ska kunna ske på ett hållbart sätt, genom samarbete lokalt, nationellt och internationellt.

Grönt ljus för dopp inför badsäsongen

Grönt ljus för dopp inför badsäsongen

Pressmeddelanden   •   Maj 20, 2019 06:30 CEST

De allra flesta EU-baden i Sverige har en utmärkt vattenkvalitet enligt en ny rapport från Havs- och vattenmyndigheten och Folkhälsomyndigheten. Inför badsäsongen klassificeras badvattenkvaliteten som utmärkt, bra eller tillfredsställande för 410 av Sveriges 436 EU-bad, vilket motsvarar 94 procent. Det är en ökning med två procent jämfört med tidigare år.

Havs- och vattenmyndigheten ger bidrag till att skrota miljöfarliga båtar

Havs- och vattenmyndigheten ger bidrag till att skrota miljöfarliga båtar

Pressmeddelanden   •   Maj 17, 2019 08:10 CEST

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ger ytterligare två miljoner kronor i bidrag till att skrota miljöfarliga båtar, för att skydda våra vatten. Under två år har HaV satsat sammanlagt 5,2 miljoner kronor på en båtskrotningskampanj, för att båtägare ska skrota sina gamla miljöfarliga båtar, istället för att överge dem.

Ändrade laxfiske bestämmelser i Ljungan och Ume-/Vindelälven för skydd av beståndet

Ändrade laxfiske bestämmelser i Ljungan och Ume-/Vindelälven för skydd av beståndet

Pressmeddelanden   •   Maj 15, 2019 06:30 CEST

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har beslutat om ändrade bestämmelser för fiske efter lax i Ume-Vindelävlen och Ljungan, från den 20 maj 2019. De nya bestämmelserna innebär stopp för fångst av lax i Ljungan och att det inte är tillåtet att fånga laxar som är 65 cm eller större i Ume- Vindelälven. I båda fallen är syftet att öka skyddet för laxbeståndet.

HaV föreslår nya regler för stärkt skydd för kustnära fiskbestånd från Västernorrland till Uppsala

HaV föreslår nya regler för stärkt skydd för kustnära fiskbestånd från Västernorrland till Uppsala

Pressmeddelanden   •   Maj 10, 2019 06:30 CEST

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, går idag ut med en remiss angående ändrade fiskeregler för Västernorrlands- till norra Uppsala läns kust. Förslaget syftar till att stärka bestånden av framför allt öring, sik, gös och gädda. Genom att begränsa nätfisket under tider och i områden när fisken är mest känslig, dels genom storleks och fångstbegränsningar för handredskap.

Samråd om förslag till nationell plan för omprövning av vattenkraft

Samråd om förslag till nationell plan för omprövning av vattenkraft

Pressmeddelanden   •   Maj 07, 2019 06:30 CEST

Havs- och vattenmyndigheten, Energimyndigheten och Svenska kraftnät har i uppdrag från regeringen att ta fram ett förslag till nationell plan för omprövning av vattenkraft. Planen ska säkerställa ett systematiskt arbetssätt där all vattenkraft omprövas under en period på 20 år. Planen visar att det är möjligt att balansera vattenkraftens nytta i elsystemet med minskad påverkan på vattenmiljön.

HaV föreslår fortsatt fiskestopp för att skydda den hotade ålen

HaV föreslår fortsatt fiskestopp för att skydda den hotade ålen

Pressmeddelanden   •   Apr 25, 2019 06:30 CEST

EU:s fiskeministrar har beslutat om ett fortsatt tre månaders fiskestopp av europeisk ål för 2019. I år utvidgas det internationella fiskestoppet till att också omfatta glasål, vilket är ål som är mindre än 12 centimeter, fritidsfiske samt ålfisket i Medelhavet. HaV:s förslag till tre månaders fiskeförbud i svenska vatten går nu ut på remiss.

HaV inför nya regler för laxfiske

HaV inför nya regler för laxfiske

Pressmeddelanden   •   Apr 23, 2019 06:30 CEST

HaV inför nya regler, 1 maj, för att öka skyddet för laxbestånden i Östersjön och säkerställa att Sveriges laxkvot inte överskrids. Det gäller kvoter, redskapsanvändning och rapportering. Beslutet innebär ändrade bestämmelser för framförallt yrkesfiske och rapportering.