Pressmeddelande -

Rökavvänjning i Västernorrland - Bäst rökavvänjning för hjärtpatienter men fler kvinnor röker

Pressmeddelande

Rökavvänjning i Västernorrland
Bäst rökavvänjning för hjärtpatienter men fler kvinnor röker

Västernorrland placerar sig på tionde plats när hjälpen till rökavvänjning som landstingen erbjuder för första gången jämförs ur ett konsumentperspektiv. I rapporten Rökavvänjningsindex 2008 jämförs femton olika indikatorer indelade i grupperna information, resurser och resultat. Bäst placerade sig Västerbotten följt av Jönköping, Stockholm och Örebro.


En miljon svenskar röker, trots att rökningen är den enskilt största riskfaktorn för sjukdom och död. Minst 40 sjukdomar orsakas eller förvärras av rökning - från lungcancer till kärlsjukdomar. Andelen kvinnor som drabbats av lungcancer har fördubblats sedan 1970. Därför har regeringen satt upp målet att till 2014 halvera antalet rökare i riskgrupper.

Det svenska analys- och informationsföretaget Health Consumer Powerhouse (HCP) har sammanställt den första jämförelsen av information, resurser och resultat från landstingens rökavvänjning. Jämförelsen har skett via 15 olika indikationer.

Västernorrlands tionde plats i Rökavvänjningsindex skiljer sig från den artonde placering man nådde i Diabetesindex 2008 som presenterades för en dryg månad sedan.

- Västernorrland är bra på att erbjuda hjärt- och kärlpatienter rökavvänjning i samband med rehabilitering, konstaterar Arne Björnberg, utvecklingschef Health Consumer Powerhouse. Tyvärr är Västernorrland ett av de få landsting där andelen rökande kvinnor ökar!

- Att öronmärka medel och inrätta en central enhet för tobaksprevention skulle kunna göra det möjligt att nå sammantaget bättre resultat i nästa mätning och förhoppningsvis även få till en minskande rökning bland kvinnorna, säger Arne Björnberg.

Rökavvänjningsindex resultat

1.Västerbotten 83
2.Jönköping 77
3.Stockholm 75
3.Örebro 75
5.Uppsala 73
6.Skåne 72
6.Halland 72
6.Norrbotten 72
9.Kronoberg 70
10.Västernorrland 68
11.Gotland 65
11.Jämtland 65
11.Västra Götaland 65
14.Blekinge 63
15.Gävleborg 60
16.Kalmar 58
16.Värmland 58
16.Dalarna 58
19.Östergötland 57
20.Västmanland 53
21.Södermanland 52

Rökavvänjningsindex har utvecklats med hjälp av ett ovillkorat forskningsanslag från läkemedelsföretaget Pfizer AB.

Health Consumer Powerhouse är Europas ledande företag för konsumentinformation om sjukvård (www.healthpowerhouse.com). Förutom Diabetesindex framställer HCP också bland annat Bröstcancerindex, Njursjukvårdsindex, Vaccinationsindex, Vårdkonsumentindex samt de internationella rapporterna: Euro Consumer Heart Index, Euro Diabetes Index, Euro Health Consumer Index.


För ytterligare information

Sonja Lindblad
pressansvarig
0706 53 83 64
sonja.lindblad@healthpowerhouse.com

Arne Björnberg
Utvecklingschef
0705-84 84 51
arne.bjornberg@healthpowerhouse.com

Ladda ner rapporten här
http://www.healthpowerhouse.se/hcp/apps/hcp/docs/Rokavvanjningsindex2008rapportfinal.pdf

 

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

  • rökavvänjning
  • arne björnberg
  • health consumer powerhouse
  • johan hjertqvist

Regioner

  • Västernorrland

Health Consumer Powerhouse är Europas ledande företag för konsumentinformation om sjukvård. Förutom KOL-index framställer HCP i Sverige bland annat Bröstcancerindex, Diabetesindex, Njursjukvårdsindex, Vaccinationsindex och Vårdkonsumentindex samt på EU-nivå Euro Health Consumer Index, Euro Consumer Heart Index och Euro Diabetes Index.

Kontakter

Arne Björnberg

Presskontakt fil. dr. Vice President, Director of R&D Utvecklingschef 0705-84 84 51