Rökavväningsindex 2008 - En jämförelse av landstingens rökpreventiva arbete

Dokument -

Rökavväningsindex 2008 - En jämförelse av landstingens rökpreventiva arbete

Tar den svenska sjukvården rökavvänjningen på allvar? Många behöver medicinsk hjälp för att kunna sluta röka – och för att förbli icke-rökare. Dem borde sjukvården ge stöd och behandling. Men Rökavvänjningsindex 2008 – den första publika ana-lysen av hur landstingsjukvården arbetar med rökavvänjning - tyder på högst skiftande ambitioner mellan landets olika delar.
  • Licens: All rights reserved
    Innehållet får bara användas av Mynewsdesk. Det är alltså inte tillåtet för någon annan att ladda ner, kopiera, sprida eller på annat sätt använda Innehållet (annat än för privat bruk i den mån det följer av lag).
  • Filformat: .pdf

Ämnen

  • Politik

Kategorier

  • johan hjertqvist
  • health consumer powerhouse
  • arne björnberg
  • rökavvänjning

Regioner

  • Västra Götaland

Kontakter

Arne Björnberg

Presskontakt fil. dr. Vice President, Director of R&D Utvecklingschef 0705-84 84 51

Relaterat innehåll