Pressmeddelande -

Västmanland näst sist i Rökavvänjningsindex

Pressmeddelande

Västmanland näst sist i Rökavvänjningsindex
Flest rökare per resursperson i primärvården

Västmanland placerar sig näst sist när hjälpen till rökavvänjning som landstingen erbjuder för första gången jämförs ur ett konsumentperspektiv. I rapporten Rökavvänjningsindex 2008 jämförs femton olika indikatorer indelade i grupperna information, resurser och resultat. Bäst placerade sig Västerbotten följt av Jönköping, Stockholm och Örebro.


En miljon svenskar röker, trots att rökningen är den enskilt största riskfaktorn för sjukdom och död. Minst 40 sjukdomar orsakas eller förvärras av rökning - från lungcancer till kärlsjukdomar. Andelen kvinnor som drabbats av lungcancer har fördubblats sedan 1970. Därför har regeringen satt upp målet att till 2014 halvera antalet rökare i riskgrupper.

Det svenska analys- och informationsföretaget Health Consumer Powerhouse (HCP) har sammanställt den första jämförelsen av information, resurser och resultat från landstingens rökavvänjning. Jämförelsen har skett via 15 olika indikationer.

Västmanlands tjugonde plats i Rökavvänjningsindex är betydligt sämre den fjortonde placering man nådde i Diabetesindex 2008 som presenterades för en dryg månad sedan.

- Västmanland har genomgående underkänt i Rökavvänjningsindex när det handlar om avsatta resurser, konstaterar Arne Björnberg, utvecklingschef Health Consumer Powerhouse. Man har också nästan dubbelt så många rökare per resursperson jämfört med Dalarna som kommer närmast efter och åtta gånger fler än de bästa landstingen. Dessutom har man näst störst ökning av andelen rökande män, en andel som sjunker i Sverige totalt. Landstinget tillhör också bottenligan när det handlar om antalet möten för rökavvänjning som erbjuds såväl i grupp som enskilt, för hjärt- och kärlsjukas rehabilitering.

- Att öronmärka medel och inrätta en central enhet för tobaksprevention i kombination med ett större antal resurspersoner, skulle kunna göra det möjligt att nå sammantaget bättre resultat i nästa mätning och förhoppningsvis även få till en minskande rökning bland männen, säger Arne Björnberg.

Rökavvänjningsindex resultat
1.Västerbotten 83
2.Jönköping 77
3.Stockholm 75
3.Örebro 75
5.Uppsala 73
6.Skåne 72
6.Halland 72
6.Norrbotten 72
9.Kronoberg 70
10.Västernorrland 68
11.Gotland 65
11.Jämtland 65
11.Västra Götaland 65
14.Blekinge 63
15.Gävleborg 60
16.Kalmar 58
16.Värmland 58
16.Dalarna 58
19.Östergötland 57
20.Västmanland 53
21.Södermanland 52

Rökavvänjningsindex har utvecklats med hjälp av ett ovillkorat forskningsanslag från läkemedelsföretaget Pfizer AB.

Health Consumer Powerhouse är Europas ledande företag för konsumentinformation om sjukvård (www.healthpowerhouse.com). Förutom Diabetesindex framställer HCP också bland annat Bröstcancerindex, Njursjukvårdsindex, Vaccinationsindex, Vårdkonsumentindex samt de internationella rapporterna: Euro Consumer Heart Index, Euro Diabetes Index, Euro Health Consumer Index.


För ytterligare information
Sonja Lindblad
pressansvarig
0706 53 83 64
sonja.lindblad@healthpowerhouse.com

Arne Björnberg
Utvecklingschef
0705-84 84 51
arne.bjornberg@healthpowerhouse.com

Ladda ner rapporten här
http://www.healthpowerhouse.se/hcp/apps/hcp/docs/Rokavvanjningsindex2008rapportfinal.pdf

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

  • rökavvänjning
  • arne björnberg
  • health consumer powerhouse
  • johan hjertqvist

Regioner

  • Västmanland

Health Consumer Powerhouse är Europas ledande företag för konsumentinformation om sjukvård. Förutom KOL-index framställer HCP i Sverige bland annat Bröstcancerindex, Diabetesindex, Njursjukvårdsindex, Vaccinationsindex och Vårdkonsumentindex samt på EU-nivå Euro Health Consumer Index, Euro Consumer Heart Index och Euro Diabetes Index.

Kontakter

Arne Björnberg

Presskontakt fil. dr. Vice President, Director of R&D Utvecklingschef 0705-84 84 51