Skip to main content

Taggar

Företag som donerar tjänster och projekt som beviljats stöd

Lista över företag som donerar tjänster samt ansökningar som hittills beviljats stöd från Näringslivsfonden.

Helsingborgs stads svar i Aktuell Hållbarhets enkät 2020

Dokumentet innehåller Helsingborgs stads svar i Aktuell Hållbarhets enkät inför utmärkelserna Miljöbästa kommun och Årets klimatstad 2020.

Professor Johan Anselmsson på Lund School of Economics and Management på Lunds universitet har undersökt hur Coronakrisen påverkar stadens invånare. I en undersökning tillfrågades 300 stycken helsingborgare för att få mer fakta kring vad som oroar dem, vilka effekter detta har på beteende, hur de ser på framtiden och vad de har för behov som kommunen kan hjälpa till med att lösa.

Trafikåret 2018

Trafikåret 2018

Dokument   •   2019-09-20 07:00 CEST

Trafikåret 2018 är en årlig uppföljning av Trafikplan 2017 och trafikutvecklingen i Helsingborg. Den utgår från trafikmålen i Trafikplan 2017, där ett av huvudmålen är att öka andelen hållbara resor, det vill säga andelen gång, cykel och kollektivtrafikresor. Vi följer även upp andra övergripande mål som Helsingborgs stad har som berör trafikutvecklingen.

Program Havsresan 2019

Program Havsresan 2019

Dokument   •   2019-05-21 15:17 CEST

Rapport: Kemikalietillsyn 2018 - fokusområde PFAS
Klimat- och energiplan för Helsingborg

Klimat- och energiplan för Helsingborg

Dokument   •   2018-12-12 10:30 CET

Klimat - och energiplan för Helsingborgs stad 2018-2024.

Riktlinjer för konstgräsplaner i Helsingborgs stad
Studiero i Helsingborgs stads skolor

Studiero i Helsingborgs stads skolor

Dokument   •   2018-06-18 15:09 CEST

Omfattningen, bakomliggande förklaringar och undervisningstillfällena då elevernas studiero störs. Rapport om studiero i Helsingborgs stads skolor.

Varumärkesanalys Turista i Sverige (Helsingborg)

Undersökning Varumärkesanalys Turista i Sverige (Helsingborg)

Introduktion natur- och kulturmiljöprogrammet
Drömljus 2018 - projektrapport

Drömljus 2018 - projektrapport

Dokument   •   2018-04-26 08:00 CEST

Drömljus blev en unik och tillgänglig ljusfest som under tio dagar förvandlade ett vintrigt och mörkt Helsingborg till en färgrik och pulserande mötesplats fylld av ljusupplevelser, kulturevenemang och andra aktiviteter.

Program Publika parker och trädgårdar 2018

Program Publika parker och trädgårdar 2018

Dokument   •   2018-04-06 07:00 CEST

Pressmeddelande om Helsingborgs Körfestival från Interkultur

Hundratals körsångare från Sverige och hela världen kommer till Helsingborg för att tävla och uppträda under fem dagar i maj under Helsingborgs Körfestival. Den internationella organsationen Interkultur arrangerar Helsingborgs Körfestival 9-13 maj i samarbete med Helsingborgs stad, Helsingborg Arena & Scen och Event in Skåne.

Drömljus 2018 Seminarium

Drömljus 2018 Seminarium

Dokument   •   2018-01-26 16:02 CET

Program för Drömljus 2018 - Behind the scenes!

Delaktighetsplan

Delaktighetsplan

Dokument   •   2018-01-19 11:47 CET

Delaktighetsplanen innehåller en rad åtgärder som ska göra våra kunder mer delaktiga i den dagliga omsorgen som utförs av vår personal. Den som har fått en insats ska kunna vara delaktig och utöva inflytande över hur insatsen ska genomföras.

Koncept vårdboende

Koncept vårdboende

Dokument   •   2018-01-19 11:47 CET

För oss i Omsorg i Helsingborg är det viktigt att den verksamhet som vi bedriver vid vårdboenden är av god kvalitet och att vi alltid kan erbjuda våra hyresgäster en god och säker omsorg och vård. Vi har därför valt att i ett koncept lägga fast ett antal principer som är viktiga för oss i utförandet och som ska vara en ledning i vardagen för den som jobbar i verksamheten.

Koncept hemvård

Koncept hemvård

Dokument   •   2018-01-19 11:47 CET

I koncept hemvård har vi fastslagit ett antal principer som är viktiga för oss i utförandet av hemvård.

Hx 2017 Upplevelseinstitutets attitydsmätning

Upplevelseinstitutet har på uppdrag av Helsingborg Arena & Scen kartlagt utfallet av stadsfesten Hx.

Hx 2017 slutrapport

Hx 2017 slutrapport

Dokument   •   2018-01-03 13:57 CET

Stadsfesten Hx genomfördes 2017 för fjärde året i rad. Liksom 2016 var evenemanget placerat på Söder första helgen i augusti, med ett brett musikutbud, aktiviteter inom idrott och kultur samt mat, marknadsknallar och ett mindre tivoli. Läs mer i projektgruppens slutrapport.