Gå direkt till innehåll
Barnkonventionen fyller 25 år

Nyhet -

Barnkonventionen fyller 25 år

Den 20 november 1989 antog FN ett traktat som blivit ett kraftfullt verktyg för att barn i hela världen ska få det bättre.

Barnkonventionen handlar om enskilda barns rättigheter och de 54 artiklarna slår fast att alla barn och ungdomar upp till 18 år har samma rättigheter.

Barnets bästa och barns rätt till inflytande är två av grundprinciperna som genomsyrar hela Barnkonventionen. De andra två grundprinciperna handlar om att inget barn får diskrimineras och att varje barn har rätt till liv och utveckling. Sverige måste göra sitt allra bästa för att det som står i barnkonventionen ska bli verklighet. Till exempel måste Sveriges egna lagar och regler stämma överens med rättigheterna i konventionen.

– Barnkonventionens innehåll genomsyrar allt arbete vi gör varje dag i Kunskapsstaden Helsingborg med våra barn och ungdomar. Alla barn ska ha rätt till en bra utbildning och få utvecklas i våra förskolor och skolor, säger Ing-Marie Rundwall som är utbildningsdirektör i Helsingborg.

Att vi har barnets bästa för ögonen i våra verksamheter tycker Ing-Marie Rundwall är väldigt viktigt. Och något att ha med sig varje dag man går till sitt jobb.

– Vad är bäst för Edvin och Esmeralda? Så snart vi gör något som på något sätt berör barn måste vi tänka efter. Och då är det viktigt att ta reda på vad de själva tänker och tycker.

Ingen annan konvention om mänskliga rättigheter har någonsin fått så stor uppslutning över hela världen som Barnkonventionen. Hösten 2014 har riksdagen gett besked att Barnkonventionen också ska antas som svensk lag.

Ämnen

Taggar

Regioner

Presskontakt

Maria Ploberg

Presskontakt Pressansvarig H22 0738-22 43 67
Cecilia Eklund

Cecilia Eklund

Presskontakt Presschef 0734-221995

Välkommen till Helsingborg

Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.