Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

7600 kommunanställda tillfrågas om sin arbetsplats

Hur trivs medarbetarna i Helsingborgs stad på sina arbetsplatser? Har något förändrats sedan senast? Ur olika perspektiv får under maj månad närmare 7600 anställda i Helsingborgs stad ange hur de uppfattar sin arbetsplats.

Medarbetarundersökning 2010 har startat. Det är fjärde gången som Helsingborgs stad genomför den övergripande medarbetarundersökningen. Målet är att få bättre kunskap om hur medarbetarna ser på sin arbetssituation och att hitta framgångsfaktorer för att utveckla personalarbetet.

– Helsingborgs stad vill fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare. Vi behöver därför följa upp hur man trivs i organisationen och se hur viktiga värderingar och förhållningssätt tas emot. Årets mätning gör det möjligt för oss att jämföra med tidigare undersökningsresultat, säger Anita Aspman på personalavdelningen som är ansvarig för medarbetarundersökningen.

Medarbetarundersökningen genomfördes senast 2008, då besvarade 74 procent av medarbetarna enkäten. Resultaten visade överlag på en positiv bild av arbetsplatsen, men förbättringsområden finns.

– Utifrån den senaste undersökningen har vi valt att fokusera på värden som sticker ut, både positiva och negativa. Exempelvis satsar vi särskilt på att motverka mobbning och trakasserier av olika slag. Det vill vi följa upp i årets undersökning, säger personaldirektör Jörgen Fransson.

Tidigare undersökningar har också visat positiva värden för hur de anställda upplever samarbete, arbetsglädje, stöttning från kollegor, ansvar och delaktighet.

– Det är exempel på framgångsfaktorer som vi gärna vill förstärka. Ett viktigt led i detta är arbetsplatsträffar och samverkansgrupper som ökar möjligheter till delaktighet och inflytande för alla anställda, säger Jörgen Fransson.

Bakgrund
Enkäten skickas till samtliga tillsvidare- och visstidsanställda med mer än sex månaders anställning (7.597 personer). I enkäten får man i graderade skalor ta ställning till 60 påståenden kring det egna arbetet och arbetsplatsen. Svaren är anonyma och behandlas konfidentiellt. Undersökningsföretaget CMA Research AB svarar för distribution, insamling och analys av enkäterna. Svaren ska vara CMA tillanda senast den 23 maj. Resultat för staden övergripande förväntas i v 24, och de förvaltningsspecifika resultaten återkopplas till respektive förvaltning under juni 2010.

Undersökningen sker på uppdrag av stadens personal- och organisationsutskott och genomförs av personalavdelningen.

Mer information:
Jörgen Fransson, personaldirektör, 042-107751
Anita Aspman, HR-konsult, personalavdelningen 042-106846

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt Helsingborgs stads presstjänst är bemannad vardagar klockan 8 - 17. 042-10 55 55

Välkommen till Helsingborg

Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.