Gå direkt till innehåll
Foto: Polisen
Foto: Polisen

Pressmeddelande -

Än en gång – lyckad insats med gemensamma krafter

Under tre dagar har flera myndigheter och förvaltningar arbetat i insats Klöver 2. Resultatet har varit över all förväntan. Omhändertagna tillgångar som kontanter, bilar, guldsmycken samt viten, sanktionsavgifter och böter summeras till miljonbelopp.

Ett stort antal personer från olika myndigeter och förvaltningar samlades under tisdagen för en gemensam utsättning. Direkt efter drog personalen ut på de olika uppdragen runt om i Helsingborg.

- Insatsens huvudsakliga inriktning är att minska de kriminellas tillgångar samtidigt som vi utvecklar samarbetet med andra myndigheter och förvaltningar, säger Karim Ottosson, lokalpolisområdeschef Helsingborg.

- De olika myndigheterna och förvaltningarna arbetar inom olika lagrum och genom att samarbeta på detta operativa sätt, har vi fått verktyg som gör att lyckas vi nå längre än vad vi skulle ha gjort om vi arbetade var för sig, säger Karim Ottosson.

  Under insatsen gjordes flertalet kontroller mot individer och företag. Vid tullfiltret i Helsingborgs hamn kontrollerades in- och utgående trafik och även en stor mängd trafikkontroller i stadstrafik genomfördes.

  Och den myndighetsgemensamma kraftsamlingen blev framgångsrik. Under de tre dagar som insatsen pågått har tillgångar, viten, sanktionsavgifter och böter uppgått till ett preliminärt sammanlagt värde på över 4.1 miljoner kronor. Det är en siffra som kan komma att justeras uppåt efter sluträkningen.

  - Vi hade aldrig kunnat nå fram till detta goda resultat utan alla dessa myndigheter och förvaltningar, säger Måns Sjödahl, Kronoinspektör.

  - Vi är som ett fotbollslag, som alla kickar på bollen och det kvittar vem som gör mål – vi delar på segern, fortsätter han.

   Under insatsens sista dag fick chefer och andra inbjudna från de olika myndigheterna ta del av det operativa arbetet och resultaten. Att arbeta tillsammans och då få tillgång till de olika verktyg och lagrum som är unika för de olika myndigheterna och förvaltningarna, har åstadkommit ett kraftfullt grepp om den kriminella miljön.

   - Det är myndighetssamverkan som gör att vi kommer åt pengarna. Vi arbetar sida vid sida om varandra och finner olika arbetssätt som hela tiden utvecklas för att göra hela operationen smidig och effektiv. Samtidigt skickar vi en signal till de kriminella att man inte kommer undan, säger operationsledaren och polisinspektör, Cristofer Velden.

   - Den här operationen visar hur kraftfullt vi kan agera när vi myndigheter arbetar tillsammans. När vi använder våra olika befogenheter samlat blir vi starkare i kampen mot brottsligheten, säger Marcel Gabara, insatsledare på Tullverket.

   - Detta är en oerhört viktig samverkan där myndigheterna tillsammans kan visa sin kraft. Kustbevakningen bidrar till kontrollverksamheten i hamnen med egna kontroller av lastbärare men även med gräns och tullkontroller tillsammans med samverkande myndigheter, Patrik Lindén Stationschef Ks Malmö, Kustbevakningen.

   - Den här insatsen visar på styrkan i vår samverkan. Kommunen har stora möjligheter med sina lagstiftningar att störa och försvåra för personer som inte vill driva verksamhet på rätt sida lagen, vi ska så klart nytta denna möjlighet i största möjliga utsträckning. Det är en viktig del för att motverka osund konkurrens, och i förlängningen organiserad brottslighet kopplat till näringslivet, säger Peter Danielsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Helsingborgs stad.

    FAKTARUTA
    Operation Klöver 2, Helsingborg 21-23 september 2021

    Deltagande aktörer: Polisen, Tullverket, Räddningstjänsten Skåne Nordväst, Kustbevakningen, Helsingborgs stad, Skatteverket, Kronofogden, Länsstyrelsen, Arbetsmiljöverket, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

    Polisen hade under operationen huvudmannaskapet.

    Totala värdet vid operationsavslut var över 4.1 miljoner kronor.
    (Siffran kan komma att justeras uppåt efter ytterligare sluträkning)

    ”Vi ser att våra olika förutsättningar ger oss fördel mot de kriminella. I ett myndighetsgemensamt arbete blir det svårt att vara kriminell och detta är något vi ska fortsätta att utveckla. Det ska inte vara lönsamt att vara kriminell. 
    Cristofer Velden, operationsledare Klöver 2”

    Axplock ur resultatet:
    24 Fordon i beslag – Kronofogdemyndigheten
    5 Kontrollutredningar – Arbetsförmedlingen
    37 Kontroller av verksamheter/föreningar – Miljöförvaltningen m.fl
    5 Verksamheter/föreningar stängdes – Räddningstjänsten m.fl
    821 Kontrollerade fordon – Tullverket/Kustbevakningen
    10 Kontrollutredningar – Försäkringskassan
    15 Ärende – plan-och bygglagen- Stadsbyggnadsnämnden

    För mer information: 

    Åsa Emanuelsson, presstalesperson PONV Helsingborg, tfn: 072-450 26 52 

    Ämnen

    Regioner


    Helsingborg är livskvalitet och engagemang. Här finns förutsättningar för människor att utveckla och utvecklas. Helsingborg är platsen för dig som vill något. Möt oss på helsingborg.se.

    Presskontakt

    Maria Ploberg

    Presskontakt Pressansvarig H22 0738-22 43 67
    Cecilia Eklund

    Cecilia Eklund

    Presskontakt Presschef 0734-221995

    Karin Liliedahl

    Presskontakt Press Officer +46 73-1518511

    Välkommen till Helsingborg

    Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.