Gå direkt till innehåll
Överst fr vänster: Melina Katkić, NordAxon/Barrel AI, Anna Jähnke, (M) regionråd, David Nilsson Sträng, Hetch, Nedre raden: Annika Olsson, rektor Campus Helsingborg, Peter Danielsson (M) KSO, Acke Salem, Edument, Niklas Silfverström, North Link AB
Överst fr vänster: Melina Katkić, NordAxon/Barrel AI, Anna Jähnke, (M) regionråd, David Nilsson Sträng, Hetch, Nedre raden: Annika Olsson, rektor Campus Helsingborg, Peter Danielsson (M) KSO, Acke Salem, Edument, Niklas Silfverström, North Link AB

Pressmeddelande -

​AI-centret Get AI etableras i Helsingborg

Idag presenterade Helsingborgs stad nästa steg i hur kommunen ska bli ledande inom tillämpad artificiell intelligens. Näringslivet etablerar AI-centret Get AI med stöd av Helsingborgs stad och i samarbete med Lunds universitet med ambitionen att bli ett av de AI-center som ingår i regeringens satsning ”AI innovation of Sweden”.

- 2022 ska Helsingborg vara en av Europas mest innovativa städer. Den resan vill vi gärna vara med på och det är därför vi lyfte detta initiativet i staden. Vi vill var med på resan där Helsingborg höjer ambitionen ytterligare och blir ledande inom tillämpad AI. Därför etablerar vi nu Get AI tillsammans, säger Melina Katkić, NordAxon/Barrel AI.

- Utvecklingen inom artificiell intelligens (AI) går fort. Tillämpning av AI ger många möjligheter såsom automatisering av arbetsuppgifter som hittills enbart människor ansetts kunna utföra, självkörande fordon och självreglerande energikonsumtion i den smarta, hållbara staden. Att flytta fram ambitionen med AI är något som vi på Lunds Universitet och Campus Helsingborg vill göra, tillsammans med staden och externa aktörer. Det går hand i hand med vår ambition som lärosäte, säger Annika Olsson, rektor på Campus Helsingborg, Lunds universitet.

- AI spelar en central roll i omställningen av samhället. Region Skåne välkomnar därför den här satsningen. Den ligger helt i linje med det arbete vi bedriver inom regional utveckling och jag ser Helsingborg som en stark kandidat till att etablera ett framtida AI center i Sydsverige. Vi behöver starka motorer i Skåne som snabbare kan driva på utvecklingen inom AI för hela Skåne och Sydsverige, säger Anna Jähnke (M) ordförande i Regionala utvecklingsnämnden.

- AI är ett av verktygen som vi kommer behöva arbeta med för att klara leverera tjänster och service med hög kvalitet när kostnadstrycket ökar och skatteunderlaget viker. Att automatisera och därmed underlätta för våra medarbetare att jobba med personliga möten, utvecklingsarbete och komplexa frågor är avgörande för hur vi arbetar smartare och blir en av Europas mest innovativa städer. Detta är också en möjlighet att dra hit fler företag och skapa arbetstillfällen, genom att det blir attraktivare att etablera sig här, säger Peter Danielsson (M) kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg.

AI-centret är grundat av David Nilsson Sträng (HETCH), Melina Katkic (NordAxon/Barrel AI), Niclas Silfverström (Northlink) och Acke Salem (Edument). Helsingborgs stad kommer att stötta satsningen.

Bakgrund

Ett näringslivsinitiativ med arbetsnamnet Get AI etablerar ett så kallat SVB-bolag (ett aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning) för att samla aktörer i Helsingborg runt en medlemsmodell. Helsingborgs stad kommer i etableringsfasen att lämna ett verksamhetsstöd om 800 tkr. Verksamhetsstödet ska användas för att tillsätta en personell resurs som på heltid kan få igång den operativa verksamheten och kontraktera medlemmar till AI-centret. SVB-bolaget ska drivas av näringslivet i nära samarbete med akademi och offentlig sektor. Huvuddelen av finansieringen av bolaget kommer att ske från näringslivet. När verksamheten sedan är etablerad kan staden bli medlem på samma villkor som övriga aktörer.

För mer information: Cecilia Eklund, presschef Helsingborgs stad, 073-422 19 95, cecilia.eklund@helsingborg.se

(Foto i detta pressmeddelande är tagen av Björn Lindell, Edument)

Ämnen

Regioner


Helsingborg är livskvalitet och engagemang. Här finns förutsättningar för människor att utveckla och utvecklas. Helsingborg är platsen för dig som vill något. Möt oss på helsingborg.se.

Kontakter

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt Helsingborgs stads presstjänst är bemannad vardagar klockan 8 - 17. 042-10 55 55

Välkommen till Helsingborg

Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.