Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Avtalet om seniorkorten förlängs

I februari beslutade kommunfullmäktige att fortsätta satsa på seniorkort. Kortet innebär gratis kollektivtrafik för pensionärer över 75 år som är bosatta i Helsingborg.

Avtalet om kostnadsfri kollektivtrafik för pensionärer över 75 år löper ut den 31 mars 2012 efter en tvåårig försöksperiod. En utvärdering genomfördes i höstas och den visade bland annat att seniorerna generellt är nöjda med möjligheten till gratis resor under lågtrafik, antalet färdtjänstresor har minskat samtidigt som det totala resandet har ökat.

Utvärderingen visade också att prognosen på 500 000 resor per år överskreds med nästan det dubbla. Detta innebar också att kostnaden blev högre än beräknat.

Förlängning av avtal
I februari beslutade kommunfullmäktige att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att uppta förhandlingar med nämnden för kollektivtrafik i Region Skåne angående avtalet om seniorkorten. Detta har gjorts och avtalet har nu förlängts till den 31 december 2013, vilket betyder att korten fortsätter att fungera även efter den siste mars.

För de som redan innehar ett kort sker alltså inga förändringar utan kortet kan användas som vanligt efter den 31 mars. Kortet gäller för resa under vardagar klockan 09:00-15:00 och klockan 18:00-04:00. På lördagar, söndagar och helgdagar gäller seniorkortet hela dagen. Kortet skickas automatiskt ut till de som har fyllt 75 år, utskicken görs i slutet av månaden, det kan därför dröja ett par veckor innan kortet kommer.

För information kontakta:
Oscar Grönvall, trafikchef
Tel: 042-10 36 81
E-post: oscar.gronvall@helsingborg.se

Ämnen

Taggar

Regioner


Helsingborg är livskvalitet och engagemang. Här finns förutsättningar för människor att utveckla och utvecklas. Helsingborg är platsen för dig som vill något. Möt oss på helsingborg.se.

Presskontakt

Maria Ploberg

Presskontakt Pressansvarig H22 0738-22 43 67
Cecilia Eklund

Cecilia Eklund

Presskontakt Presschef 0734-221995

Relaterat material