Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

​Beslut om ny kommunövergripande översiktsplan

För drygt ett år sedan antog kommunfullmäktige en ny översiktsplan för centralorten, Stadsplan 2017. Samtidigt gav kommunfullmäktige i uppdrag att ta fram utvecklingsplaner för stadens stationsorter. I och med att det nu tas beslut om en ny kommunövergripande översiktsplan skapas förutsättningar för att stärka och förtydliga den långsiktiga utvecklingen i hela kommunen.

- Helsingborg har fortsatt stark tillväxt och vi har livskvalitet i fokus för vår framtida utveckling. För att stärka utvecklingen av kommunen och särskilt landsbygden och våra stationsorter tar vi nu beslut om att påbörja arbetet med en ny kommunövergripande översiktsplan för att peka ut den långsiktiga utvecklingen i hela kommunen, säger Peter Danielsson (M) kommunstyrelsens ordförande.

Stadsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att ta fram en ny kommunövergripande översiktsplan för antagande i kommunfullmäktige senast september 2021.

- Den starka tillväxten inom näringslivet, ett fortsatt stort behov av fler och attraktiva bostäder samt ett ökat transportbehov kräver en effektiv och aktuell planering, säger Christian Orsing (M) stadsbyggnadsnämndens ordförande.

För mer info

Cecilia Eklund, presschef Helsingborgs stad, cecilia.eklund@helsingborg.se, 07434-221995

Ämnen

Regioner


Helsingborg är livskvalitet och engagemang. Här finns förutsättningar för människor att utveckla och utvecklas. Helsingborg är platsen för dig som vill något. Möt oss på helsingborg.se.

Presskontakt

Karin Liliedahl

Karin Liliedahl

Presskontakt Presskontakt Helsingborgs stad 072-156 33 97
Thomas Jartsell

Thomas Jartsell

Presskontakt Presschef 070-918 64 31

Välkommen till Helsingborg

Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.