Gå direkt till innehåll
Foto: David Lundin
Foto: David Lundin

Pressmeddelande -

De är nominerade till Helsingborgs stads miljöpris 2021

Helsingborg har en stark bredd av insatser, innovationer och engagemang för en frisk miljö och en hållbar framtid. Det märks i nomineringarna till Helsingborgs stads miljöpris 2021, som nu har sammanställts. Bland årets nominerade finns större och mindre verksamheter, eldsjälar och smarta lösningar. Den 7 december vet vi vem som vinner årets miljöpris!

Samarbeten, innovationer och insatser inom miljö och klimat vinner vi alla på. Därför ska de lyftas fram för att inspirera fler. Fram till 30 september har hela Helsingborg haft möjligheten att nominera personer, företag eller verksamheter som gjort en viktig insats för miljön eller klimatet, till Helsingborgs stads miljöpris 2021.

– Vi är så glada för alla fina nomineringar till stadens miljöpris och den bredd som de tillsammans visar upp. Det ger hopp om att vi faktiskt kan klara klimat- och miljöutmaningarna tillsammans, säger Sofia Mattsson, miljöstrateg i Helsingborgs stad.

Årets vinnare presenteras och meddelas i samband med HBG Frukost den 7 december.


Här är årets nominerade

My Gullstrand, Familjen AB
My driver second hand-butiken Familjen AB, både i fysiskt och digitalt format. Med en snyggt paketerad verksamhet och ett cirkulärt tänk kring konsumtion uppmuntrar hon fler att handla andra hand i första hand

Martin Krokstorp, Krokstorps gård
Lantbrukaren Martin på Krokstorps gård har ställt om från traditionell jordbearbetning till en metod som bland annat främjar jordhälsan, koldioxidbindning och biologisk mångfald. Metodens klimatnytta och vinsterna från ekosystemtjänsterna gör honom och gården till ett branschföredöme.

Moa Pettersson
Moa är en opinionsbildare och eldsjäl som med sitt stora miljöengagemang tillgängliggör forskning och kunskap om biologisk mångfald. För det är hon ett inspirerande föredöme.

Solar Park
Solar Park är ett ekonomiskt kooperativ som använder obrukbar mark till att driva en anläggning för solelsproduktion med solceller. Andelsägandet och driftsformen gör att även de som inte kan anlägga egna solceller där de bor, kan investera i en mer hållbar framtid.

Hanna Bergström och William Styrlander, Bruket Kaffebar

Hanna och William driver Bruket Kaffebar med en genuint hållbar nisch. De visar helsingborgare vad ett miljömässigt hållbart café kan vara med ekologiskt, växtbaserat och närproducerat fika och återbrukad inredning.

Duvestubbe Bigård
Duvestubbe Bigård utvecklar biodlingen genom att använda outnyttjade tak i industriområden som yta för bikupor. Insatsen gör det möjligt för fastighetsägare att bidra till biologiskt mångfald och bättre skördar i sitt närområde.

Holy Greens
Holy Greens erbjuder ett lunchkoncept med huvudsakligen närodlade och ekologiska råvaror, av både animaliskt och växtbaserat ursprung. De visar att en lunchrätt på en växtbaserad bas kan vara både god och mättande, vilket inspirerar till en mer hälsosam och miljömässigt hållbar livsstil.

Sluta Gräv
Företaget Sluta Gräv har utvecklat markskruv, som i många fall kan ersätta betong, med stor genomslagskraft. Eftersom cementen i betongen påverkar klimatet vid tillverkningen, är markskruven ett mer miljömässigt hållbart alternativ. Den kortar även produktionstiden för byggen, vilket bidrar till ekonomisk hållbarhet.

Peter Bentzer
Som överläkare har Peter tagit initiativ till flera förändringar i det kliniska arbetet, för att minska klimatpåverkan och handleder läkarstudenter att verka i samma anda. Hans arbete har lett till att den anestesigas som har störst klimatpåverkan, har slutat användas vid Helsingborgs lasarett. Peter har även varit delaktig i en studie som visar att klimatpåverkan skulle kunna minska med 90 procent om plastskålar, saxar, tänger och skyddsrockar byts ut mot flergångsalternativ.

Drivec AB
Företaget Drivec arbetar för att minska miljökonsekvenserna, höja säkerheten och öka lönsamheten för tunga fordon genom smarta AI-tjänster. De har paketerat tjänsterna på ett användarvänligt sätt, och bidrar till miljömässig hållbarhet i en industri med ett stort klimatavtryck.

Clemondo
Clemondo är ett företag som erbjuder miljömässigt hållbara rengöringsprodukter. Genom sitt partnerskap med Öresundskraft visar de hur ett företag kan samarbeta med staden för att bli klimatneutralt och kontinuerligt minska miljöpåverkan i en traditionellt smutsig industri.

Jonny Magnusson
Jonny är en eldsjäl som gör ett gediget miljöarbete i Helsingborg. Som miljöansvarig på Dykklubben Delfinen har han arbetat ihärdigt med att städa och rengöra havsbottnar i Öresund. Han är en miljöförebild för framtida generationer.


Fakta om Helsingborgs stads miljöpris

  • Helsingborgs stads miljöpris delas ut årligen till personer, företag eller verksamheter som gjort en viktig insats för miljön eller klimatet. Miljöpristagaren ska bo eller ha sin verksamhet knuten till Helsingborg. Priset kan inte delas ut till anställda i Helsingborgs stad som arbetar med miljö inom ramen för sin anställning. Prissumman är 50 000 kronor och kan delas av flera pristagare.
  • Prisets vinnare utses av en jury från Helsingborgs stad. I juryn sitter stadens miljödirektör, stadsbyggnadsdirektör och näringslivsdirektör, samt ordförande och vice ordförande i miljönämnden och stadsbyggnadsnämnden.

  • Förra årets vinnare var McNeil, som fick miljöpriset för sitt gedigna miljöarbete både hemma i Helsingborg och inom den internationella koncernen Johnson & Johnson. Tidigare år har miljöpriset gått till bland annat ForSea, Helsingborgs sportdykarklubb Delfinen och Jamila El-Hallah som grundat verksamheten I am fashion.

Läs mer om Helsingborgs stad miljöpris på www.helsingborg.se/miljopris.


För mer information

Kontakta Sofia Mattsson, miljöstrateg i Helsingborgs stad
sofia.mattsson@helsingborg.se

Ämnen

Taggar

Regioner


Helsingborg är livskvalitet och engagemang. Här finns förutsättningar för människor att utveckla och utvecklas. Helsingborg är platsen för dig som vill något. Möt oss på helsingborg.se.

Presskontakt

Göran Skoglund

Göran Skoglund

Presskontakt Tf. presschef 070-418 34 35 Stadsledningsförvaltningen

Relaterat material

Välkommen till Helsingborg

Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.