Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Delårsrapport för Helsingborgs stad – Helårsprognos väsentligt bättre än budget

Resultatutfallet per april 2010 för Helsingborgs stad är 91 miljoner kronor. Prognosen för helåret pekar på ett överskott på 173 miljoner kronor för 2010, vilket är 121 miljoner bättre än budget.

Enligt den senaste prognosen blir Helsingborgs stads ekonomiska resultat för 2010 väsentligt bättre än vad som har budgeterats. Det ekonomiska utfallet och stadens förutsättningar påverkas av flera faktorer. De två viktigaste är pensionskostnaden som har varit betydligt lägre än budgeterat, samt tillskottet av regeringens konjunkturstöd och högre generella statsbidrag under 2010.

–        Årets resultat pekar i en positiv riktning, men år 2011 kommer ur ekonomisk synvinkel sannolikt att bli det mest ogynnsamma året under rådande lågkonjunktur, både för Helsingborg och andra kommuner i Sverige, säger stadens ekonomidirektör Ulf Krabisch.

Tack vare stadens goda ekonomiska utgångsläge och en fortsatt god ekonomisk hushållning förefaller Helsingborg att klara sig väsentligt bättre än Sveriges kommuner i övrigt.

 

 

 

Mer information

 

Ulf Krabisch, ekonomidirektör, Helsingborgs stad, tel: 070-258 59 92, ulf.krabisch@helsingborg.se

 

 

Läs delårsrapporten på helsingborg.se, direktlänk:

 

http://helsingborg.se/templates/StandardPage.aspx?id=84948&epslanguage=SV

Ämnen

Kategorier

Regioner


Helsingborg är livskvalitet och engagemang. Här finns förutsättningar för människor att utveckla och utvecklas. Helsingborg är platsen för dig som vill något. Möt oss på helsingborg.se.

Kontakter

Thomas Jartsell

Thomas Jartsell

Presskontakt Presschef 070-918 64 31
Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt Helsingborgs stads presstjänst är bemannad vardagar klockan 8 - 17. 042-10 55 55

Välkommen till Helsingborg

Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.