Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

​Deltagare lämnade dagverksamhet utan personals vetskap – händelsen lex Sarah-anmäls

Vid två skilda tillfällen har två olika deltagare lämnat en dagverksamhet utan att personalen känt till det. Vård- och omsorgsförvaltningen har valt att anmäla händelserna enligt lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Det inträffade har inneburit en allvarlig risk för deltagarnas säkerhet och hälsa eftersom deltagarna har problem att kommunicera och orientera sig. Ingen av personerna kom dock till skada vid något av tillfällena. Händelserna bedöms som en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande och anmäls enligt lex Sarah till IVO.

- Något sådant här får naturligtvis inte hända. Det är viktigt att anhöriga kan känna sig trygga när deras närstående är hos oss. Vi ska nu utreda händelserna och därefter vidta de åtgärder vi behöver för att förhindra att något liknande sker igen säger Eric Semb, verksamhetschef.

Vård- och omsorgsförvaltningen utreder för närvarande det inträffade och så snart utredningarna är färdigställda kommer de att skickas till IVO.


För mer information

Eric Semb, verksamhetschef, vård- och omsorgsförvaltningen
Telefon: 042-10 40 72
E-post: eric.semb@helsingborg.se

Sofia Sandberg, kommunikatör, vård- och omsorgsförvaltningen
Telefon: 0708-32 90 69
E-post: sofia.sandberg@helsingborg.se


FAKTA

Lex Sarah

Lex Sarah är ett verktyg i vård- och omsorgsförvaltningens kvalitetsarbete. Genom att synliggöra och gå till botten med uppkomna brister kan dessa lättare åtgärdas så att inget liknande händer i framtiden.

Lex Sarah är det vardagliga namnet på bestämmelser som finns i socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) som innebär att medarbetare inom omsorgen har en skyldighet att rapportera missförhållanden eller påtaglig risk för missförhållanden inom alla verksamheter som arbetar utifrån socialtjänstlagen (till exempel äldreomsorg och omsorg för personer med funktionsnedsättning). Efter internutredning beslutas om en anmälan enligt lex Sarah ska göras till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

IVO:s ansvar

VO ska ta del av huvudmannens utredning och slutsatser beträffande händelseförlopp, möjliga orsaker och åtgärdsbehov. Om huvudmannens slutsatser framstår som rimliga och det inte finns några särskilda omständigheter avslutar IVO ärendet. Om lex Sarah-utredningen inte uppfyller lagens krav eller om det framkommer andra allvarliga brister öppnar IVO ett initiativärende.

Ämnen

Regioner


Helsingborg är livskvalitet och engagemang. Här finns förutsättningar för människor att utveckla och utvecklas. Helsingborg är platsen för dig som vill något. Möt oss på helsingborg.se.

Presskontakt

Thomas Jartsell

Thomas Jartsell

Presskontakt Presschef 070-918 64 31

Välkommen till Helsingborg

Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.