Gå direkt till innehåll
Foto: Anna Bank
Foto: Anna Bank

Pressmeddelande -

Den utrotade växten martorn återvänder till Helsingborgs stränder

Efter decenniers frånvaro i Helsingborgs natur planterar nu Helsingborgs stad ut strandväxten martorn. Med sitt speciella utseende ger den grågröna växten karaktär åt sandstranden. Den växte längs Helsingborgs kust fram till 1970-talet, men försvann på grund av att strandängarna förändrades och växte igen. Numera är den fridlyst och rödlistad och förekommer bara fläckvis längs Sveriges kuster. Utplanteringen på strandängarna vid Hittarps rev blir möjlig efter omfattande restaurering av strandängen och odling av martorn från insamlade frön.

I Sverige är en fjärdedel av de vilda växterna rödlistade. Helsingborgs stad utvecklar ett arbetssätt där Stadsbyggnadsförvaltningens restaurering av naturmiljöer förenas med Fredriksdal museer och trädgårdars bevarande av hotade vilda växter i odling. Martorn är en av de växter som på så sätt kan återkomma till Helsingborg och samtidigt få en säkrare framtid i Skåne.

Att bevara naturens mångfald av arter, gör naturen mer anpassningsbar i ett klimat som förändras. Och varje växtart blir mindre sårbar om den växer på fler platser. Den närmsta förekomsten av martorn är i Höganäs kommun som länge arbetat för att bevara växten. Därifrån har frön hämtats för att odla fram de plantor som nu sätts ut.

- Det känns hoppfullt att de här små plantorna vi odlat, kan få en ny livsmiljö i Helsingborg tack vare att Stadsbyggnadsförvaltningen återskapar strandängar, säger Jakob Sandberg, biolog på Fredriksdal museer och trädgårdar. Helsingborgs natur blir nu en art rikare.

Återskapande av biologisk mångfald på Helsingborgs stränder

Strandängar som den vid Hittarps rev tillhör de mest artrika miljöerna i Skåne med en stor mångfald av både växter och insekter. Men på grund av igenväxning har många arter försvunnit de senaste decennierna, bland andra martorn. Strandängen vid Hittarps rev har återställts etappvis sedan 2013. Då var ängen igenväxt av invasiva växter som parkslide och vresros. I fyra etapper har de grävts bort och nu har en rikare strandängsflora börjat återvända.

- Att martornet kommer tillbaka till våra restaurerade strandängar blir till glädje för många. Förutom att den är vacker fyller den också en viktig ekologisk funktion då den besöks av humlor, fjärilar och skalbaggar säger Linda Hellberg, naturvårdare på stadsbyggnadsförvaltningen.

Arbetena följs nu upp genom forskningsprojektet LIFE Coastadapt som Helsingborg stad deltar i och där restaureringen av strandängen vid Hittarp ingår. Forskare från bland annat Lunds Universitet studerar vad som händer efter att invasiva arter grävts bort från strandängarna, både hur den biologiska mångfalden och erosionstakten påverkas.

Mer att läsa om martorn finns här.

Utplantering av martorn
Tid: Fredag 24 september 13.00
Plats: P-plats vid stranden i Hittarp
https://kartor.eniro.se/m/URDib

Kontaktpersoner:
Linda Hellberg
Naturvårdare, Stadsbyggnadsförvaltningen Helsingborgs stad
E-post Linda.Hellberg2@helsingborg.se
Telefon: 042105873

Jakob Sandberg
Biolog, Fredriksdal museer och trädgårdar, Helsingborgs stad
E-post Jakob.Sandberg@helsingborg.se
Telefon: 042102521

Ämnen

Regioner


Helsingborg är livskvalitet och engagemang. Här finns förutsättningar för människor att utveckla och utvecklas. Helsingborg är platsen för dig som vill något. Möt oss på helsingborg.se.

Presskontakt

Maria Ploberg

Presskontakt Pressansvarig H22 0738-22 43 67
Cecilia Eklund

Cecilia Eklund

Presskontakt Presschef 0734-221995

Välkommen till Helsingborg

Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.