Gå direkt till innehåll
Elda försiktigt på Valborgsmässoafton

Pressmeddelande -

Elda försiktigt på Valborgsmässoafton

Valborgshelgen stundar och just nu är det väldigt torrt i skog och mark med stor risk för gräsbränder. Innan du eldar kan du kontakta den lokala räddningstjänsten för att få reda på vilka regler som
gäller för eldning. När du eldar har du ett ansvar att elden inte sprids till omgivningen. Om du av oaktsamhet orsakar en brand kan du dömas för allmänfarlig vårdslöshet. I Skåne nordväst råder eldningsförbud vid brandriskprognos 4 eller 5, lokala avvikelser kan förekomma. Eldningsförbudet gäller inte eldning med grillkol i avsedda kärl på tomtmark eller på stadens/kommunens egna grillplatser. Du kan följa aktuell brandriskprognos på:

http://www.raddningskanenordvast.se/brandriskprognos.asp

Om du störs av att någon eldar utomhus bör du i första hand vända dig till den som eldar. I andra hand kan du kontakta miljöförvaltningen.

Före eldning

 • För Valborgsmässoeld eller eldning på allmän plats ska du söka tillstånd hos polisen.
 • Placera elden så att omgivningen, till exempel byggnader eller fordon, inte skadas. Bålet ska placeras minst 75 m från byggnad eller brännbart upplag och 40 m från brännbar gröda.
 • Före eldningen ska du förbereda så att bålet kan släckas. Det ska finnas ett vattenförråd och något att ösa på vattnet med, alternativt en vattenslang. Spadar, ruskor, krattor och liknande är också bra att ha vid släckning.
 • Eldning får bara ske av fibrösa material, till exempel grenar, kvistar och ris. Byggavfall, däck, vitvaror, brännbara vätskor, plast och gasflaskor får inte eldas. De ska du lämna in till kommunens miljöstation.
 • Elda inte upp allt på en gång. Då minskar risken för spridning eftersom strålningsvärmen inte blir så hög. Dessutom blir det mindre rök och elden är lättare att släcka.
 • Du får inte elda så att bostadsområden, allmän väg eller järnväg rökbeläggs.
 • Eldning får inte ske så nära elektriska luftledningar, telefonledningar eller ledningsstolpar att de utsätts för värmepåverkan.
 • Titta på väderleksprognosen och beakta vindstyrka, vindriktning samt aktuell brandriskprognos.

Under eldning

 • Du får aldrig lämna elden utan bevakning. Vid större eldar bör också ”området under röken” bevakas.
 • Den ansvarige för bålet ska kunna de regler som gäller för eldningen och kunna hantera den släckutrustning som finns på plats. De ska också ha möjlighet att larma räddningstjänsten.
 • Släckutrustningen ska vara lätt tillgänglig och fungera.

Efter eldning

 • Du ska bevaka elden till dess att risken för brandspridning är över.
 • Kontrollera så att det inte finns glöder kvar. Använd mycket vatten eller täck över askhögen med jord.

För mer information kontakta Jonas Nylén mobil 0702-10 60 28.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Helsingborg är livskvalitet och engagemang. Här finns förutsättningar för människor att utveckla och utvecklas. Helsingborg är platsen för dig som vill något. Möt oss på helsingborg.se.

Presskontakt

Thomas Jartsell

Thomas Jartsell

Presskontakt Presschef 070-918 64 31

Välkommen till Helsingborg

Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.