Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Ett steg mot lägre risk

Finans- och bolagsberedningen har beslutat att Helsingborgs stad ska avyttra finansiella produkter med ett värde på cirka 50 miljoner kronor. Pengarna ska placeras i korta räntebärande papper.

Bland annat säljs de kritiserade livförsäkringscertifikaten.

- Vi ska förvalta skattebetalarnas pengar på ett ansvarsfullt sätt. Så här minskar vi ytterligare vår riskexponering, säger Christian Orsing, tillförordnad kommunstyrelse ordförande (m).


Sedan våren 2007, då de första tecknen på finanskrisen uppstod, har Helsingborgs stad generellt haft en försiktig hållning till placeringar exponerade mot aktier, och i en större grad placerat i säkrare produkter som korta räntebärande papper. Denna strategi har medfört att Helsingborgs stads portfölj har stått förhållandevis stark i den världsomfattande finanskrisen.
Sedan årsskiftet har Helsingborgs stads portfölj haft en sammanlagd värdeminskning på cirka 19 procent, inklusive de omskrivna förlusterna på de amerikanska kommunobligationerna (AKOS). Övriga portföljer som staden förvaltar har minskat ca 10 procent i år.

Analys med strategi för utträden
Det pågår för närvarande en översyn av stadens styrdokument, policys, regler och riktlinjer, för kapitalförvaltningen. Översynen ska mynna ut i reviderade dokument i början av 2009.

Med anledning av den senaste tidens turbulenta läge på den finansiella marknaden beslutade finans- och bolagsberedningen den 24 september, att låta två finanskonsultföretag göra en riskanalys, för att få ett beslutsunderlag till om man omgående bör göra några ändringar i portföljen. Riskanalysen presenterades på finans- och bolagsberednings extramöte den 28 oktober. Analysen innehåller en så kallad exit-strategi, det vill säga rekommendationer om man ska behålla eller avyttra enskilda placeringar, i stadens och stiftelsernas portföljer.

"Dödens fond" går i graven
Med utgångspunkt från analysen, beslutade finans- och bolagsberedningen att redan nu avyttra ett antal så kallade strukturerade produkter, till ett sammanlagt värde på cirka 50 miljoner kronor. Bland de produkter som ska säljas ligger även de kritiserade livförsäkringscertifikaten (i media kallad "dödens fond"), där avkastningen har genererats av förfallna amerikanska livförsäkringar.
­ - Det är en produkt som, vid sidan av de strikt ekonomiska skälen, känns angelägen att avyttra. Det är inte rimligt att en kommun ska spekulera i människors olycka eller död, säger Christian Orsing.

Avyttringen av produkterna kan innebära att Helsingborgs stad realiserar förluster på sammanlagt cirka två mkr i de tre portföljerna. Men finans- och bolagsberedningen bedömer att räntan på försäljningsbeloppet kommer att överskrida den avkastning man skulle få om man hade legat kvar i produkterna till slutdagen (med hänsyn tagen till löptid och struktur på de enskilda produkterna). Samtidigt uppnår man kommunstyrelsens önskemål om att förenkla portföljen och minska riskexponeringen.

För information om avyttringen/omplaceringar:

Eva-Marianne Nilsson, avdelningschef

Finans- och bolagsavdelningen (ksf)

Tel: 042-1051 70


E-post: eva-marianne.nilsson@helsingborg.se

 

Ämnen

Kategorier

Regioner


Helsingborg är livskvalitet och engagemang. Här finns förutsättningar för människor att utveckla och utvecklas. Helsingborg är platsen för dig som vill något. Möt oss på helsingborg.se.

Kontakter

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt Helsingborgs stads presstjänst är bemannad vardagar klockan 8 - 17. 042-10 55 55

Välkommen till Helsingborg

Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.