Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Färre personer i akut hemlöshet

Årets kartläggning av hemlösheten i Helsingborg visar en liten minskning av den akuta hemlösheten, framförallt i gruppen som har behov av stöd och behandlingsinsatser från socialtjänsten mot missbruk och/eller psykisk ohälsa.

De allra flesta av de akut hemlösa har kontakt med socialtjänsten men några har tackat nej till erbjudet stöd.
– Det beror i de flesta fall på att de bara anser sig vara i behov av bostad. En del vill helt enkelt inte ta emot stödinsatser och vi måste i första hand fokusera på dem som vill ha hjälp. Många har också en negativ grundsyn på myndigheter – och socialtjänsten i synnerhet, säger Dinah Åbinger, verksamhetschef på Socialförvaltningens vuxenavdelning.

– Samtidigt måste vi vara självkritiska och erkänna att vi inte har resurser att jobba uppsökande och motiverande i den utsträckning som är önskvärt. Vad som är positivt är att enligt vår brukarenkät upplever 80 procent av de som har fått insatser genom socialförvaltningen att det har förbättrat deras livssituation, menar Dinah Åbinger.

Kartläggningen visar att 79 personer befann sig i akut hemlöshet (situation 1) i Helsingborgs kommun under perioden 16-22 januari 2012, jämfört med 83 personer 2011. 21 personer saknade helt boende.

Totalt ansåg 39 procent av gruppen akut hemlösa att de bara var i behov av boende och inte insatser för missbruk, psykisk ohälsa och/eller fysisk ohälsa. 73 procent hade kontakt med socialtjänsten (socialförvaltningen eller utvecklingsnämnden).

 

För information kontakta:

Dinah Åbinger, verksamhetschef Vuxenavdelningen
Tel: 042-10 65 65, 070-204 95 65
E-post: dinah.abinger@helsingborg.se

Anne Larsson, enhetschef Insats
Tel: 042-10 59 33, 073-231 13 02

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regioner


Helsingborg är livskvalitet och engagemang. Här finns förutsättningar för människor att utveckla och utvecklas. Helsingborg är platsen för dig som vill något. Möt oss på helsingborg.se.

Presskontakt

Maria Ploberg

Presskontakt Pressansvarig H22 0738-22 43 67
Cecilia Eklund

Cecilia Eklund

Presskontakt Presschef 0734-221995

Relaterat material