Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Fokus på långvariga försörjningsstödsärenden

Nu sätter utvecklingsnämnden fokus på de långa försörjningsstödsärendena. Nämnden har beslutat att satsa på två fokustjänster som socialsekreterare på Utredningscentrum. De ska enbart jobba med dessa ärenden och ska bland annat koncentrera sig på barnfamiljer.

Fokustjänsterna tillsätts under två år från den 1 maj 2012 till den 30 april 2014. De kommer ha 30 klienter per tjänst istället för de cirka 70-75 ärenden som socialsekreterarna på utvecklingsnämndens förvaltning arbetar med i vanliga fall.

Barnfamiljer och psykisk ohälsa
Personer som har haft försörjningsstöd under lång tid har ofta svag eller ingen förankring på arbetsmarknaden och är oftast inte berättigade till de socialförsäkringar som bygger på att man har arbetat. Därför har försörjningsstödet, som ska vara tillfälligt, kommit att bli en varaktig försörjning för denna målgrupp.  Satsningen innebär att extra tid och resurser kan läggas på de långa ärendena, särskilt på barnfamiljer och försörjningsstödstagare med psykisk ohälsa.  Många har varit aktuella för försörjningsstöd i fem år eller längre och behöver mycket hjälp i vardagen med sociala kontakter, att sköta sin ekonomi, ha kontakt med myndigheter, sjukvård, psykiatri med flera.

Barn som växer upp i familjer med försörjningsstöd har ökad risk för ohälsa, misslyckad skolgång och sämre förutsättningar för att komma ut i arbetslivet. Därför prioriteras dessa ärenden.

– Genom att låta två handläggare fokusera på färre men mer utmanade ärenden med lång historik vill vi försöka bryta utanförskapet även hos de som har en lång väg till att kunna försörja sig själv. Särskild fokus kommer att ges till de hushåll där det finns barn. Det effektivaste sättet att ge barn en bra start i livet är att bryta föräldrarnas utanförskap, säger Christian Orsing, utvecklingsnämndens ordförande.

Två inriktningar – arbete eller sjukersättning
En av fokustjänsterna ska rikta in sig mot att klienterna går över till sjukersättning som Försäkringskassan ansvarar för. Den andra tjänsten inriktar sig på arbetslivsinriktad rehabilitering, till 50 procent mot barnfamiljer. Målet är att 35 personer ska kunna gå över till arbete, studier eller sjukersättning på deltid (15 personer) och till varaktig sjukersättning (20 personer).

Fokustjänsterna har varit utannonserade internt bland alla socialsekreterare på Utredningscentrum på utvecklingsnämndens förvaltning. Två socialsekreterartjänster kommer att utannonseras externt för att fylla tjänsterna som blir lediga när fokustjänsterna tillsätts. 

För mer information, kontakt
Christian Orsing, utvecklingsnämndens ordförande på telefon 070-301 07 26 eller
Britt-Marie Jeppsson, verksamhetschef Utredningscentrum på telefon 10 65 77.

Mer information finns även i protokollet från utvecklingsnämndens senaste sammanträde den 23 februari 2012.

Ämnen

Taggar

Regioner


Helsingborg är livskvalitet och engagemang. Här finns förutsättningar för människor att utveckla och utvecklas. Helsingborg är platsen för dig som vill något. Möt oss på helsingborg.se.

Presskontakt

Maria Ploberg

Presskontakt Pressansvarig H22 0738-22 43 67
Cecilia Eklund

Cecilia Eklund

Presskontakt Presschef 0734-221995