Gå direkt till innehåll
Forskning om skånsk kultur och historia belönas

Pressmeddelande -

Forskning om skånsk kultur och historia belönas

Välkommen till
Nils Karlebys Stiftelse för Skånsk Kultur och Historia
Stipendieutdelning

Torsdag 16 juni 12:00
Lusthuset, Fredriksdals museer och trädgårdar, Helsingborg

Tre stipendiater tar emot 50 000 kr vardera ur Nils Karlebys Stiftelse för Skånsk Kultur och Historia.
Årets stipendiater avhandlar så skilda ämnen som ”tattarfrågan”, 1600-talsbrev på latin, samlade av en präst i Barkåkra samt 10.000 år gamla lämningar på botten av Hanöbukten.

Årets stipendiater
Martin Ericsson disputerade våren 2015 på avhandlingen Exkludering, assimilering eller utrotning? 'Tattarfrågan' i svensk politik 1880-1955 i ämnet historia vid Lunds universitet. Avhandlingen handlar om den politik som svenska myndigheter bedrev mot de personer som nedsättande pekades ut som "tattare" under 1800- och 1900-talet, däribland många människor i det svenska resandefolket.

Johanna Svensson disputerade i december 2015 på avhandlingen Latin Letters from Clergymen in the Province of Scania in the Seventeenth Century. A Critical Edition with Introduction, Translation and Commentaries. I centrum för avhandlingen står ett hittills försummat häfte med handskrivna kopior av sextiofyra brev på latin samt tjugo intyg och fyra andra dokument som kyrkoherden i Barkåkra, Frans Leche (1614-1695), samlat. Dokumenten handlar bl a om inbjudningar till förlovning, bröllop, dop, kyrktagning, begravning och Mårten gås.

Björn Nilsson driver projektet Landscapes Lost. Exploring the Early Holocene Sub-marine Landscapes of the Southern Baltic Sea som studerar 9.000 – 11.000 år gamla lämningar på havsbottnen i Hanöbukten. Man har bl a påvisat stenålderslämningar efter mänsklig verksamhet som fiskeredskap, flinta och ben. Björn har också arbetat med att göra skånska megalitgravar kända för en bredare allmänhet

Nils Karleby – stiftelsen och personen
Nils Karleby (1892-1926) var en socialdemokratisk politiker, ideolog och tidningsman. För att hedra minnet av Nils Karleby beslöt makan Anna och sonen Olle Karleby att testamentera alla sina tillgångar till en stiftelse,Nils Karlebys Stiftelse för Skånsk Kultur och Historia främjar forskning kring skånsk kultur och historia. Stiftelsens avkastning används som stöd till forskare just inom området skånsk kultur och Skånes historia.
Stiftelsen förvaltas av SEB och i dess styrelse sitter representanter för Helsingborgs museer, Kulturen i Lund, humanistiska och teologiska fakulteterna vid Lunds universitet samt SEB.
Stipendieutdelningen sker vartannat år i Helsingborg och vartannat i Lund.

Läs mer om stipendiaterna och om Nils Karlebys stipendiestiftelse på Kulturmagasinets hemsida.

Arrangemangskontakter:
Johan Sjövall
SEB
tfn 040-667 60 30

Joakim Thomasson
verksamhetschef Helsingborgs museer
tfn 042-10 67 99

Ämnen

Regioner


Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.

Kontakter

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt Helsingborgs stads presstjänst är bemannad vardagar klockan 8 - 17. 042-10 55 55

Välkommen till Helsingborg

Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.