Gå direkt till innehåll
Från Kullagatan. Foto Lotta Wittinger
Från Kullagatan. Foto Lotta Wittinger

Pressmeddelande -

Fortsatt möjlighet till försäljning utanför butik utan avgift

Helsingborgs stad har tagit till en rad åtgärder för att stötta det lokala näringslivet under coronapandemin. Bland annat har butiker fått bedriva försäljning och varuexponering utanför sin butik utan att betala avgift. Ett test som föll väl ut förra året och därför tillåter Helsingborgs stad nu igen försäljning och varuexponering utanför butik utan avgift från 1 maj till 31 oktober, under en längre period än förra året.

- Vi har sett att många butiker uppskattat möjligheten och ställt ut sina varor på ett trevligt sätt, ett värdefullt alternativ för de kunder som inte vill komma in i butiken. Vi uppskattar Helsingborgs stads flexibilitet och tillmötesgående i frågan, en väldigt viktig signal till våra verksamheter, säger Malin Thörnwall, cityutvecklare för Helsingborg City.

- Detta är en av flera åtgärder för att underlätta vår våra verksamheter i denna prövande tid med förhoppningen att den fortsätter falla väl ut, säger Anneli Rosdahl, upplåtelseansvarig på stadsbyggnadsförvaltningen.

Försäljning utanför butik ska under perioden 1 maj till 31 oktober följa de regelverk som gäller för dessa markupplåtelser:

  • Polismyndighetens inriktning nationellt ska följas och det betyder att en ansökan ska lämnas in till Polisen från respektive butiksinnehavare, där en ansökningsavgift ska erläggas.
  • Riktlinjer för varuexponering tillåter att varuexponeringens bredd får max vara 0,75 meter ut från fasad. Under rådande pandemi ökar vi till 1,35 meter förutsatt att platsen tillåter det. En individuell bedömning görs av varje enskild ansökan.
  • Vid bedömningen tas hänsyn till trafiksituation och tillgänglighet. Minst 1,5 meter ska lämnas kvar för gående på gångbanor. Vid mer livliga gångstråk och cykelbanor ska 2 meter lämnas kvar för gående och cyklister.
  • Varuställens kortsidor ska vara klart avgränsade. Med hänsyn till personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga bör avgränsningen göras vinkelrät mot gångriktningen. Mot marken ska det finnas en tvärslå på 0,1–0,2 meters höjd.
  • Varuskyltningen som ställs ut tas in i butiken vid stängning.
  • Inga ingrepp får göras i markbeläggningen.
  • Helsingborgs Stad tar inte ut någon markhyra för varuexponering upp till 1,35 meter ute under perioden 1 maj – 31 oktober 2021.

Om det med anledning av coronapandemin kommer statliga beslut som går emot Helsingborgs stads beslut upphör denna möjlighet för varuexponering omedelbart.

För mer information kontakta:
Anneli Rosdahl, upplåtelseansvarig på stadsbyggnadsförvaltningen.
Telefon: 042-10 24 08, E-post: anneli.rosdahl@helsingborg.se

Malin Thörnwall, cityutvecklare Helsingborg City
Telefon: 0734-24 43 32, e-post: malin.thornwall@helsingborg.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Helsingborg är livskvalitet och engagemang. Här finns förutsättningar för människor att utveckla och utvecklas. Helsingborg är platsen för dig som vill något. Möt oss på helsingborg.se.

Presskontakt

Thomas Jartsell

Thomas Jartsell

Presskontakt Presschef 070-918 64 31

Välkommen till Helsingborg

Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.