Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Fyra myndigheter satsar på Planteringen

Lägg namnet PlantEra PlantÄra på minnet. Särskilt om du bor i bostadsområdet Planteringen i Helsingborg. Det kommer att dyka upp i olika sammanhang under de närmaste åren. Bakom namnet står Helsingborgs stad, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Skåne som tar ett helhetsgrepp och lägger ihop sina insatser för att skapa en positiv utveckling i området, minska utanförskapet och få människor i arbete.

Den röda tråden i arbetet är dialog och utveckling med boende, det lokala näringslivet, offentliga verksamheter, fastighetsägare och ideella krafter på Planteringen.

Namnet PlantEra PlantÄra symboliserar den växtkraft och stolthet som ska växa fram i området både i stadsrummet och i människors hjärtan. En ny Era och att det är en Ära att få arbeta tillsammans med de boende.

Vägledning och coachning på plats
Arbetet på Planteringen består av flera delar. Samordningsförbundet Finsam, där Helsingborgs stad, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Skåne ingår, arbetar under 2011-2012 i en process för att sänka arbetslösheten och ohälsotalet på Planteringen, samt öka utbildningsnivån och integrationen.
Det gör man genom att ta ett samlat grepp kring arbetsmarknad, utbildning, hälsa och integration. Utvecklingsnämndens förvaltning ansvarar för stadens del i processen.

Hjärtat i verksamheten är lokalen på Industrigatan 29 B. Här kan man få vägledning och coachning av arbetsförmedlare, studie- och yrkesvägledare eller träffa personal från Försäkringskassan och vårdcentralen. Språkcafé och Sfi för föräldralediga är andra aktiviteter.

Samverkan för jobb och minskat utanförskap
– Vi är fyra stora samhällsaktörer som nu riktar våra olika insatser direkt till Planteringen, som har hög arbetslöshet, ohälsa och bristande integration. Genom samverkan vill vi arbeta för att bryta det utanförskap som finns så att människor kan komma i studier eller arbete. Det är ett långsiktigt och viktigt arbete med arbetslinjen i fokus och där vi kommer att arbeta mycket tillsammans med det lokala näringslivet och i dialog med de boende i området, säger Christian Orsing (M), ordförande i styrelsen för samordningsförbundet Finsam samt kommunalråd och ordförande i utvecklingsnämnden.

Tar ett helhetsgrepp
Karin Axelsson (M) representerar Region Skåne i Finsams styrelse:

– Genom att ta ett helhetsgrepp och se till hela tillvaron för människan, istället för att var och en av oss myndigheter gör lite här och lite där, ökar möjligheten för folk att trivas i sitt område och må bra. Det ger en bra grund för bättre hälsa, säger Karin Axelsson.

– Vi kommer att hjälpa till med att ge råd och stöd i socialförsäkringen, informera om vilka rättigheter som finns men samtidigt förklara vad som är var och ens skyldighet. Det är oerhört viktigt att alla fyra parter arbetar tillsammans och finner gemensamma hållbara lösningar. Vi behöver varandra i detta arbete, säger Ulrika Arvidsson, områdeschef för Försäkringskassan i Helsingborg och Försäkringskassans representant i Finsams styrelse.

– Med den arbetskraftsbrist som Arbetsförmedlingen ser framför sig inom en snar framtid känns detta helhetsgrepp som ett angeläget steg för Helsingborg. På Planteringen finns en stor potential som vi tillsammans kan nå resultat med. Hela samhället har så mycket att vinna på att fler kan komma in på arbetsmarknaden, säger Gunilla Ljungnér, sektionschef på Arbetsförmedlingen i Helsingborg och dess representant i styrgruppen för Finsamprocessen på Planteringen.

Odling och stadsutveckling
Den mer synliga delen av arbetet på Planteringen handlar i sommar och höst om integrationsprojektet och mötesplatsen ”Planteringar utan gränser”, med nio odlingslådor som de boende sköter och samlas kring. 

Samtidigt ligger stadsbyggnadsförvaltningen i startgroparna för ett omfattande stadsutvecklingsarbete. Under åren 2011-2014 satsar förvaltningen cirka 50 miljoner kronor på att bland annat skapa ett attraktivt centrum genom att bygga om Wienertorget och bygga en ny park med en stor, spännande lekplats. Industrigatan kommer att förvandlas från genomfartsled till stadsgata, gator och cykelbanor ska rustas upp, bänkar och papperskorgar ses över och renhållningen förstärkas.

Planteringen med sitt unika läge, nära det kommande H+området, är av stor vikt för Helsingborg i framtiden.

– Att samla stadens resurser och genom en dialog med boende och verksamma i området arbeta med både social utveckling, drift och underhåll samtidigt som vi nyanlägger - är unikt, säger Agneta Hammer, stadsbyggnadsdirektör.

Under sommaren påbörjar stadsbyggnadsförvaltningen dialoger med boende och näringsidkare på Planteringen. 

För ytterligare information, kontakta gärna
Samir Kafedzic, processledare, anställd inom Finsamprocessen, 0732 31 59 86
Mona Lindfors, arbetsförmedlare på Planteringen, 010-486 64 14
Birgitta Freudenthal, projektledare, stadsbyggnadsförvaltningens projekt
042-10 45 75, 0706-20 49 04 
Agneta Hammer, stadsbyggnadsdirektör, 042-10 70 63
Bengt Avedal, förvaltningschef utvecklingsnämndens förvaltning, 042-10 54 16

Samordningsförbundet Finsams styrelse:
Christian Orsing (M), ordförande, 042 – 10 40 53, 070 301 07 26
Ulrika Arvidsson, områdeschef Försäkringskassan Helsingborg, 010 11 80 811
Carita Wittfjord, områdeschef Arbetsförmedlingen, 070 340 14 62 (semester, återkommer 4 juli)
Karin Axelsson (M), Region Skåne, 0451 – 26 87 11, 0733-99 80 54

”Planteringar utan gränser”
Margareta Bengtsson, Miljöverkstaden, stadsbyggnadsförvaltningen, 0707-50 2863
Danuta P Webber, programområdesutvecklare integration, utvecklingsnämndens förvaltning, 042 – 10 6379.

PlantEra PlantÄra sommaren 2011
Det växer så det knakar i odlingslådorna, som engagerar många boende, både de som odlar och de som samlas kring dem. Det kommer också att anordnas midsommarfest, kulturkvällar, matkvällar, föreläsningar om odlingskultur, grillkvällar med mera. PlantEra PlantÄras lokal på Industrigatan har öppet hela sommaren. Här har de som arbetar med odllingslådorna sin bas och från och med den 20 juni även de sommarjobbande ungdomarna i åldern 13-16 år, så kallad arbetsförberedande insats. Ungdomarna arbetar tre eller sex timmar per dag med olika sysslor i sitt område under ledning av närområdesutvecklare Edo Starejer.
Studie- och yrkesvägledningen och arbetsförmedlingens service gör uppehåll från den 27 juni och är tillbaka igen den 25 juli. Språkcaféet återkommer också efter semestrarna och Sfi för föräldralediga startar igen den 15 augusti.

Ämnen

Taggar

Regioner


Helsingborg är livskvalitet och engagemang. Här finns förutsättningar för människor att utveckla och utvecklas. Helsingborg är platsen för dig som vill något. Möt oss på helsingborg.se.

Presskontakt

Maria Ploberg

Presskontakt Pressansvarig H22 0738-22 43 67
Cecilia Eklund

Cecilia Eklund

Presskontakt Presschef 0734-221995