Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Hälsovägen avstängd för biltrafik 7 juni – 9 juli

För att förbättra för bilister, cyklister och bussåkare utförs förbättringsarbeten på Hälsovägen 7 juni-9 juli.

Under perioden stängs Hälsovägen mellan Drottninggatan och Pålsjögatan för genomfartstrafik. Bussarna går som vanligt men hållplatserna flyttas. Trottoarerna är tillgängliga för fotgängare under hela arbetets gång. Cyklister kan färdas längs Hälsovägen men framkomligheten kan vara nedsatt under kortare perioder. Vid dessa tillfällen kommer varningsskyltar sättas upp

Undantag för studentdagen den 11 juni

Den 11 juni när Helsingborgs studenter går ut öppnar vi tillfälligt Hälsovägen med ett körfält i vardera riktningen för att underlätta biltransporterna.

Arbete som ska utföras på Hälsovägen:

-          Ny asfalt

-          Förbättringar för cyklister

-          Renovering av busshållplatser

Se även www.helsingborg.se

För ytterligare information:

Per Persson, gatuingenjör, stadsbyggnadsförvaltningen, tel 042-105812.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Helsingborg är livskvalitet och engagemang. Här finns förutsättningar för människor att utveckla och utvecklas. Helsingborg är platsen för dig som vill något. Möt oss på helsingborg.se.

Presskontakt

Thomas Jartsell

Thomas Jartsell

Presskontakt Presschef 070-918 64 31

Välkommen till Helsingborg

Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.