Gå direkt till innehåll
​Helsingborg använder världsunik AI för att ta tempen på folkhälsan

Pressmeddelande -

​Helsingborg använder världsunik AI för att ta tempen på folkhälsan

Med en ny, världsunik AI-lösning kommer Helsingborgs stad med hjälp av sensorer kunna uppmärksamma om en trend av förhöjd kroppstemperatur finns hos en population, i syfte att skapa underlag för olika hälsofrämjande insatser. Projektet kommer att utforska om en insamling av kroppstemperaturdata på populationsnivå exempelvis kan ge tidig förvarning om kommande epidemier.

Feber är en tidig och relativt säker indikation på förestående eller pågående infektionssjukdom. Att kunna mäta en stigande kroppstemperatur på en population erbjuder helt nya möjligheter att exempelvis förvarna om kommande epidemier.

- Med den här AI-lösningen tillsammans med annan tillgänglig öppen data, hoppas vi kunna leverera bättre lägesrapporter till såväl lokala, regionala och nationella beslutsfattare samt tillhandahålla mer kvalificerat beslutsunderlag till stadens egen krisorganisation, som exempelvis när vi ska aktivera specifik information till befolkningen eller höja beredskapen inom vården. Likaså kan datan användas för att se det omvända, alltså en avtagande trend, som en indikator på att åtgärder fungerar, eller att det rent av kan vara läge att lätta på restriktioner, säger Elina Bratt, säkerhetschef på Helsingborgs stad.

Projektet, som planeras löpa under två år, genomförs av Helsingborgs stad inom ramen för innovationssatsningen H22, tillsammans med Spectronic Medical, Wihlborgs Fastigheter och Get AI. Systemet, som kallas Epitrend, är ett statistiskt verktyg utvecklat av Spectronic Medical för att uppmärksamma en trend av förhöjd kroppstemperatur hos en population. Sensorer monterade på Helsingborg C mäter kroppstemperatur över avstånd och skapar temperaturdata över tid. All statistik presenteras som trender och histogram via en webbportal, vilken uppdateras dagligen och finns tillgänglig som öppen data.

- Att integrera denna typ av avancerad AI direkt i en sensor har inte tidigare varit möjligt. Det som gör Epitrend världsunikt är både dess sekretessäkrade design samt att den möjliggör direkt mätning av temperaturstatistik från en population. Temperaturen detekteras enbart som anonyma datapunkter i sensorn. På så sätt säkerställer vi att systemet aldrig kan användas för att urskilja eller spåra enskilda individer. Vi hoppas att vår teknik kan utgöra ett viktigt verktyg för hantering och begränsning av många epidemiska åkommor, säger Carl Siversson, VD för Spectronic Medical.

- I normalfallet rör det sig 40 000 personer genom Helsingborg C varje dag. Som fastighetsägare ser vi positivt på att kunna möjliggöra för att på ett säkert och innovativt sätt kunna identifiera trender för exempelvis säsongsinfluensa. I dagens läge, när alla på ett eller annat sätt drabbas av coronapandemin känns det extra angeläget att vi arbetar för att göra platsen trygg och säker för våra resenärer, säger Magnus Lambertsson, regionchef för Wilhborgs i Helsingborg.

- Det här projektet visar varför Helsingborg ligger i framkant när det gäller innovation. Implementering av AI är fullt av utmaningar, men när alla parter arbetar tillsammans för att lösa ett tydligt definierat behov, under högt tempo och med stort förtroende för varandras kompetens - då blir det så här bra. På rekordtid har vi nu fått detta viktiga folkhälsoverktyg på plats, som tack vare spjutspetsteknik inte äventyrar helsingborgarnas integritet eller systemets datasäkerhet. Det gör mig stolt över min stad och förväntansfull inför hur vi framöver kan göra den ännu bättre med hjälp av omtänksam teknik, säger Joakim Jardenberg, VD för Get AI.

För mer information:

Elina Bratt, säkerhetschef i Helsingborgs stad, elina.bratt@helsingborg.se

Carl Siversson, VD på Spectronic Medical, carl.siversson@spectronic.se

Joakim Jardenberg, VD för Get AI, joakim@getai.se

Helsingborgs innovationsdatabas

The Making of a Smarter City - H22

www.spectronic.se/insights/

Ämnen

Regioner


Helsingborg är livskvalitet och engagemang. Här finns förutsättningar för människor att utveckla och utvecklas. Helsingborg är platsen för dig som vill något. Möt oss på helsingborg.se.

Presskontakt

Thomas Jartsell

Thomas Jartsell

Presskontakt Presschef 070-918 64 31

Välkommen till Helsingborg

Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.