Gå direkt till innehåll
På bild: Max Granström, Ingrid Fransson och Gitte Wille
På bild: Max Granström, Ingrid Fransson och Gitte Wille

Pressmeddelande -

Helsingborg blir värdstad för ett av världens största scenkonstarrangemang inom scenkonst för barn och unga - ASSITEJ Artistic Gathering 2022

ASSITEJ Artistic Gathering (AAG) är ett av världens största återkommande arrangemang för professionella scenkonstutövare inom området scenkonst för barn och unga. Tematiken för mötet 2022 baseras på FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Målet är att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen, främja fred, och rättvisa samt lösa klimatkrisen till år 2030. Nu får Helsingborg och Bibu chansen att omfamna de globala målen under parollen ”Leave no one behind” och undersöka hur scenkonstbranschen kan vara delaktig i denna oerhört viktiga omställning.

ASSITEJ (the International Association of Theatre for Children and Young People) är en organisation som enar teatrar, organisationer och individer från hela världen som spelar teater för barn och unga. ASSITEJ Artistic Gathering är ett av världens största återkommande arrangemang för professionella scenkonstutövare. Initiativet att värva arrangemanget till Helsingborg kom från Helsingborg Convention & Event Bureau och Event in Skåne, som såg en möjlighet mot bakgrund av den starka position inom scenkonst för barn och unga som Helsingborg genom Bibu har. Helsingborg och Bibu – scenkonstbiennal för barn och unga lockar normalt cirka 1000 deltagare till Helsingborg (sedan 2014) och förväntas i och med sin roll som värdstad av AAG 2022 locka ytterligare 300-500 internationella aktörer, 17-22 maj 2022.

AAG har bland annat arrangerats i Beijing Kina, Kristiansand Norge och Birmingham England. Under AAG kommer Bibu presentera ett program för scenkonstnärer med produktioner, seminarier och workshops, samtidigt som barn och unga får möjlighet att uppleva scenkonst från hela världen. Med besked om att Helsingborg och Bibu står värd, påbörjas nu arbetet med biennalens programinnehåll. Såhär säger några av regionens kulturansvariga om att Helsingborg och Bibu tilldelats värdskapet 2022.

-Redan med Bibu, som ägt rum i Helsingborg sedan 2014, har staden positionerat sig strategiskt i fråga om barns och ungas tillgång till scenkonst. Med AAG2022 ges Helsingborg möjlighet att vidareutveckla sitt engagemang på detta viktiga kulturområde och ge det en ännu tydligare internationell profil och relevans. Det är mycket glädjande. Helsingborg är dessutom en stad med mycket höga ambitioner när det gäller högkvalitativa kulturevenemang, och i det perspektivet passar förstås AAG2022 in på ett alldeles utmärkt sätt,säger Max Granström, Kulturdirektör Helsingborg och VD för Helsingborg Arena och Scen AB.

-En stor utmaning för oss som arbetar med scenkonst och inte minst internationella arrangemang är hållbarhetsfrågan. När vi nu välkomnar även den internationella scenkonstbranschen till Helsingborg och Bibu 2022, har vi just valt att som tematik för Bibu och AAG2022 utgå från FN:s 17 globala mål. Med utgångspunkt i dessa mål, vill vi undersöka hur vi som scenkonstbransch kan bidra till att vara en del av en social, ekonomisk och miljömässig omställning. Både arrangemanget AAG2022 och tematiken sammanfaller dessutom väldigt väl med stadsmässan H22 om högre livskvalitet i en smartare och mer hållbar stad, säger Ingrid Fransson, VD/verksamhetsledare för Bibu.

-För Region Skåne är det en fantastisk möjlighet att bidra till utveckling av scenkonsten, att tillsammans med Bibu, samla branschens spetskompetens under några dagar i AAG 2022 för att utbyta erfarenheter, kompetens och kunskap och tillsammans utforska och undersöka scenkonsten i syfte att finna nya vägar. Genom Skånes satsningar på samarbete och utbyte, nationellt såväl som internationellt stärker vi den konstnärliga utvecklingen och skapar mångfald och kvalitet i kulturutbudet. Att producera och tillgängliggöra scenkonst för barn och unga är ohört viktigt av flera anledningar. Scenkonstupplevelser skapar bra förutsättningar för gemenskap mellan barn och unga. Scenkonsten erbjuder barn och unga ett fönster, ett titthål mot nya universum. Få andra kulturuttryck kan på samma sätt som scenkonsten förflytta oss direkt till fantasins värld. Vi ser fram emot att programinnehåll och diskussioner under festivalen AAG 2022 ger långsiktiga effekter på den skånska scenkonsten - en festival som redan kännetecknas av ökad kunskap, nya metoder och nya perspektiv.”, säger Gitte Wille kulturchef Region Skåne.

Utskicket är från: Helsingborgs stad/Helsingborg Convention & Event Bureau, Bibu Event in Skåne och Kulturförvaltningen region Skåne.

Kontaktpersoner

  • Max Granström, Kulturdirektör Helsingborg och VD för Helsingborg Arena och Scen AB. 0732-3157 97 eller max.granstrom@helsingborg.se
  • Ingrid Fransson, VD/verksamhetsledare Bibu. 0723-09 15 13 eller ingrid@bibu.se
  • Gitte Wille, Region Skåne Kulturchef/förvaltningschef. 040-675 33 87 eller Gitte.Wille@skane.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Helsingborg är livskvalitet och engagemang. Här finns förutsättningar för människor att utveckla och utvecklas. Helsingborg är platsen för dig som vill något. Möt oss på helsingborg.se.

Kontakter

Thomas Jartsell

Thomas Jartsell

Presskontakt Presschef 070-918 64 31

Välkommen till Helsingborg

Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.