Gå direkt till innehåll
Helsingborg deltar i Glokala Sveriges utbildningsprojekt

Pressmeddelande -

Helsingborg deltar i Glokala Sveriges utbildningsprojekt

Helsingborgs stad har antagits i Svenska FN-förbundets och SKL:s gemensamma projekt Glokala Sverige. Projektet ska stimulera arbetet med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling i kommuner och regioner.

Totalt kommer 90 nya kommuner och regioner att vara med i projektet under 2019. Helsingborgs stad är en av dem.

– Vi har en vision om att bland annat vara en global och balanserad stad. Att vi nu deltar i Glokalas utbildningsprogram ger oss en möjlighet att skapa en bred gemensam kunskapsbas kring de globala målen för både tjänstepersoner och politiker. Det stärker förutsättningarna att nå hållbarhet, det vi kallar ”ökad livskvalitet för helsingborgarna”, och att bidra till en mer hållbar värld, säger Lars Thunberg (KD) ordförande i beredningen för livskvalitet i Helsingborg.

Glokala Sverige är ett treårigt utbildnings- och kommunikationsprojekt där tjänstepersoner och politiker får ta del av föreläsningar, diskussioner och workshops. De erbjuds också en webbutbildning, nyhetsbrev, filmer och annat arbetsmaterial. Projektet planerar även en nationell konferens för att bidra till gemensamt lärande och ökat engagemang. Tillsammans med de första pilotdeltagarna deltar nu 15 av landets 21 regioner och 82 av landets 290 kommuner i projektet.

– Tack vare att det är så många och olika typer av kommuner och regioner som deltar hoppas vi att projektet ska skapa breda erfarenheter som kan underlätta för fler att arbeta med Agenda 2030, säger Vesna Jovic, vd på SKL.

FN:s Agenda 2030 antogs av världens ledare 2015. I januari året efter ersatte de 17 hållbarhetsmålen milleniemålen och låg till grund för ett av Helsingborgs stadsövergripande styrdokument, Livskvalitetsprogrammet. Vårt arbete med programmets viljeinriktningar och prioriteringar fortsätter i riktning mot stadens vision Helsingborg 2035.

– De globala målen kan upplevas stora och komplexa. I Helsingborg har vi tagit ner de globala målen och omsatt det till vårt Livskvalitetsprogram som beskriver vår verklighet och våra utmaningar som vi måste ta tag i. Utmaningen är att omsätta det till handling, och det är där vi hoppas kunna få stöd av Glokala Sverige, säger Anna Ingers (S), vice ordförande i beredningen för livskvalitet i Helsingborg.

Presskontakter:

Lars Thunberg (KD), ordförande i beredningen för livskvalitet
070-628 43 10, lars.thunberg@helsingborg.se

Anna Ingers (S), vice ordförande i beredningen för livskvalitet
070-939 93 25, anna.ingers@helsingborg.se

Helen Wiklund, hållbarhetsstrateg, Helsingborgs stad
042-10 29 17, helen.wiklund@helsingborg.se

Kontakta Svenska FN-förbundet för frågor som rör det nationella projektet.

Pekka Johansson, pressekreterare,
073-374 62 84, pekka.johansson@fn.se 

Ämnen

Regioner


Helsingborg är livskvalitet och engagemang. Här finns förutsättningar för människor att utveckla och utvecklas. Helsingborg är platsen för dig som vill något. Möt oss på helsingborg.se.

Presskontakt

Karin Liliedahl

Karin Liliedahl

Presskontakt Presskontakt Helsingborgs stad 072-156 33 97
Thomas Jartsell

Thomas Jartsell

Presskontakt Presschef 070-918 64 31

Välkommen till Helsingborg

Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.