Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Helsingborg får sitt första dynamiska farthinder

På onsdag 8 mars börjar byggandet av stadens första dynamiska farthinder. Det anläggs tillsammans med ett nytt övergångsställe på Kullavägen, för att sänka hastigheten och göra övergången säkrare.

Placeringen av det tillgänglighetsanpassade övergångsstället med dynamiska farthinder blir vid gång- och cykelvägen vid Åragatan mot Kadettgatan och Västra Berga. Arbetet utförs av Peab på uppdrag av stadsbyggnadsförvaltningen, och beräknas pågå mellan onsdagen 8 mars till 5 april 2017.

Ett dynamiskt farthinder innebär att ett fordons hastighet mäts via radar. Kör fordonet för fort (på Kullavägen innebär det mer än 40 km i timmen) fälls en liten lucka ner ett par centimeter i gatan och bildar en kant. Hålls hastighetsbegränsningen märker man inte av att hindret finns.

– Det nya övergångsstället och farthindret är åtgärder vi gör efter önskan från boende i området om att få ner hastigheten på Kullavägen. När det är klart kommer det att vara enklare och säkrare för oskyddade trafikanter som använder gång- och cykelbanan att ta sig över Kullavägen, säger Oscar Grönvall, trafikchef på stadsbyggnadsförvaltningen.

Det här gör vi

  • Vi tar bort delar av den befintliga refugen och gör ett övergångsställe.
  • Vi bygger Helsingborgs första dynamiska farthinder på platsen.

Så påverkas du

  • Vägen kommer att vara avstängd i båda färdriktningarna under byggtiden, som beräknas pågå från 8 mars till och med 5 april 2017. Vi leder om trafiken under tiden, följ orange vägvisning.

Ombyggnaden på Kullavägen är en av flera åtgärder som Helsingborgs stad genomför under våren för en säkrare trafik. Läs mer på www.helsingborg.se/vibygger

För mer information, kontakta

Eva Werner, trafikplanerare 
Tel: 042-10 75 95
E-post: eva.werner@helsingborg.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Helsingborg är livskvalitet och engagemang. Här finns förutsättningar för människor att utveckla och utvecklas. Helsingborg är platsen för dig som vill något. Möt oss på Helsingborg2035.

Presskontakt

Thomas Jartsell

Thomas Jartsell

Presskontakt Presschef 070-918 64 31

Välkommen till Helsingborg

Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.