Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Helsingborgare får inflytande på arbetsmarknadsförvaltningen

Onsdagen den 13 april träffar ett trettiotal helsingborgare tjänstemän och politiker från arbetsmarknadsnämnden. Syftet är att de som är i kontakt med arbetsmarknadsförvaltningen ska påverka arbetet i förvaltningen framöver.

Arbetsmarknadsförvaltningen påbörjade ett utvecklingsarbete i höstas. Ett led i det arbetet är att involvera de helsingborgare som är i kontakt med förvaltningen, för att de ska vara proaktiva i frågor som rör dem.

- Det är viktigt att hitta och skapa lösningar tillsammans med de som nyttjar våra tjänster, säger Ann Abrahamsson, strategisk utvecklare som leder arbetsgruppen för inflytandefrågorna.

En träff har arrangerats tidigare i år. Förslagen och tankarna från den träffen, samt ett antal nya frågor, ska stå i centrum vid träffen på onsdag.

Att öka möjligheterna för påverkan utanför organisationen är nytt för arbetsmarknadsförvaltningen och kommer utvecklas efter hand. Det är ett långsiktigt arbete som nu påbörjas. Ett av arbetsmarknadsnämndens mål för 2016 är att invånarna ska ha inflytande över verksamhetens utveckling. Arbetsmarknadsnämndens politiker är inbjudna till träffen. Vid första träffen var det flera invånare ville att politiker skulle lyssna på dem. Nämndens ordförande Anna Jähnke (M) är en av de politiker som ska vara med på träffen nu på onsdag.

- Jag ser fram emot att vara med och lyssna på experterna, nämligen de invånare som tar del av vår verksamhet. Är det några som vet vad vi behöver utveckla och hur vi kan göra det, så är det våra målgrupper, säger Anna Jähnke.

De helsingborgare som deltar har fått personlig inbjudan av tjänstemän på förvaltningen.

Media hälsas varmt välkomna till träffen

Tid: onsdagen den 13 april klockan 12:30-16:00
Plats: Yrkeshögskolan, Rönnowsgatan 8

För mer information kontakta

Anna Jähnke, arbetsmarknadsnämndens ordförande (M), telefon 073- 231 1293

Ann Abrahamsson, strategisk utvecklare för arbetsmarknadsfrågor, telefon 042- 10 77 13

Jesper Theander, arbetsmarknadsdirektör, telefon 042- 10 39 77


Bakgrund utvecklingsarbetet på arbetsmarknadsförvaltningen


Arbetsmarknadsförvaltningen ansvarar för försörjningsstöd, vuxenutbildning och arbetsmarknadsfrågor.

Sedan i höstas pågår ett utvecklingsarbete i förvaltningen som kallas ”Invånarprocessen”. Ett hundratal medarbetare ingår i arbetsgrupper som arbetar fram förslag på hur förvaltningen ska jobba utifrån ett antal identifierade förbättringsområden.

Grunden för utvecklingsarbetet är bland annat kunskap om de möjligheter och utmaningar som ryms inom förvaltningens sätt att fungera idag utifrån ett antal olika utvärderingar. Följande tre områden ska arbetsmarknadsförvaltningen utveckla:

  • bli bättre på att utforma träffsäkra stöd, åtgärder, utbildningar efter de behov som finns hos förvaltningens aktuella målgrupper.
  • öka inflytandet från helsingborgarna.
  • göra vägen till jobb och studier smidigare, till exempel genom att minska antalet handläggarkontakter och dubbelarbete som kan förekomma i organisationen.

Syftet är ytterst att utveckla arbetssättet med tydligare fokus på de invånare som är i kontakt med förvaltningens olika verksamheter för att de ska komma i arbete, studier och kunna försörja sig själv – förvaltningens huvudsakliga uppgift.

Ämnen

Taggar

Regioner


Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.

Presskontakt

Cecilia Eklund

Cecilia Eklund

Presskontakt Presschef 0734-221995