Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Helsingborgarnas livsvillkor - ny plan för hållbar utveckling

I dagarna trycks för femte gången Helsingborgs stads uppdaterade plan för hållbar utveckling. Planen som belyser livsvillkor i Helsingborg är ett underlag i stadens budgetarbete för 2011.

Det handlar om sju förbättringsområden som alla påverkar helsingborgarnas hälsa och livsmiljö, var och en för sig men framförallt tillsammans. Områdena är arbete och utbildning, barns och ungas uppväxtvillkor, boende och stadsutveckling, hälsa och levnadsvanor, hälsosamt åldrande, miljökvalitet, trygghet och säkerhet. Den nya planen visar hur livsvillkoren utvecklades under 2009 och vad man tar fasta på att förbättra under innevarande år.

–  Glädjande är att andelen ungdomar med gymnasiebehörighet har ökat, och att vi lyckas hålla oss inom normen för ett antal viktiga miljövärden i Helsingborg. På minussidan finns bland annat ett ökat antal hushåll med försörjningsstöd samt skillnader i hälsa mellan olika bostadsområden i Helsingborg, säger kommunalråd Birgitta Södertun (Kd) ordförande för delegationen för hållbar utveckling.

Planen är ett viktigt beslutsunderlag för stadens politiska beslutsfattare när de bestämmer hur kommunens resurser ska användas. I Helsingborg finns blocköverskridande politisk enighet om att dessa områden måste förbättras för att helsingborgarna ska må bättre.

–  För att göra verkliga framsteg krävs tvärsektoriellt arbete, att varje kommunal verksamhet drar sitt strå till stacken. Det viktiga framöver är att kunna skapa gemensamma mål och flytta fokus från den egna organisationen till medborgaren, säger Elisabeth Bengtsson, chef för avdelningen för hållbar utveckling.

Planen bygger på statistisk från register och enkäter som kompletterats med kunskaper och erfarenheter från nämnder, förvaltningar och seminarier med berörda intressenter.

 

 

 

 

 

 

För mer information

 

 

Ta del av hela planen på www.helsingborg.se (se avdelning Hållbar utveckling, eller direktlänk till planen: http://www.helsingborg.se/upload/PHU_2010_inlaga_5.pdf )

 

 

Birgitta Södertun, ordförande för delegationen för hållbar utveckling tel: 070-629 17 67

 

 

Elisabeth Bengtsson, avdelningschef hållbar utveckling tel 042-10 49 11

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Johan Persson

Johan Persson

Presskontakt Strategisk kommunikatör, press 0730-458562
Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt Helsingborgs stads presstjänst är bemannad vardagar klockan 8 - 17. 042-10 55 55

Välkommen till Helsingborg

Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.