Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Helsingborgs skolor stiger i SKLs ranking för tredje året i rad

Den 27 april 2015 släppte Sveriges kommuner och landsting, SKL, rapporten Öppna jämförelser för grundskolan. Öppna jämförelser ger en samlad bild av samtliga kommuners skolresultat läsåret 2013/2014. För tredje året i rad stiger resultatet för grundskolan i Helsingborg.

Samtliga Sveriges kommuner rankas i rapporten utifrån kunskaps- ekonomi- och personalindikatorer. I år använder SKL en beräkningsmodell som tar större hänsyn till kommuners olika socioekonomiska förutsättningar, vilket ger möjlighet till en mer nyanserad ranking. SKL gör sedan en sammanvägning av indikatorer och de socioekonomiska förutsättningarna och rankar Sveriges kommuners grundskolor efter det värdet. Helsingborgs alla grundskolor, kommunala och fristående, hamnar på plats 94 av landets 290 kommuner. Förra årets placering var 112 och året innan dess låg vi på plats 145.

Nytt i år är att rapporten delar upp kommunala och fristående verksamheter vad gäller det sammanvägda värdet. Och ser vi på siffran för de kommunala skolorna i Helsingborg kommer vi på 112:e plats, men vi har alltså inget att jämföra med från förra året.

Det genomsnittliga meritvärdet pekar uppåt för eleverna i de kommunala skolorna i Helsingborg. Meritvärdet ökar för andra året i rad och sedan läsåret 2012/2013 har det genomsnittliga meritvärdet ökat med 6.2 poäng i Helsingborgs stads skolor. I år var det genomsnittliga meritvärdet 217.1 poäng för årskurs 9 läsåret 2013/2014.

- Nu kan vi verkligen börja prata om en positiv trend, säger Christer Rasmusson, ordförande i barn- och utbildningsnämnden. Våra satsningar börjar ge synliga resultat. Nu är det oerhört viktigt att skolorna får arbetsro att vidareutveckla sitt arbete så att den här trenden håller i sig.

Färre behöriga till gymnasiernas yrkesprogram

Ett mätvärde i SKLs rapport är andelen behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram. Det är det mätvärde som är mest jämförbart med det gamla måttet för behörighet till gymnasieskolan. Samtidigt som genomsnittligt meritvärde har ökat har andelen behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram minskat. Det är en trend som ligger i linje med riket som helhet.

I riket har andelen F, alltså inte godkänd, stigit generellt över ämnena. Men i de kommunala skolorna i Helsingborg ser det inte ut på samma sätt. Här har andelen F stigit i svenska, engelska eller matematik, och saknar man godkänt i ett av de ämnena blir man inte behörig till gymnasiets yrkesprogram.

– Den genomsnittliga höjningen av meritvärdet i våra kommunala skolor är ett bra resultat. Men även om det går i rätt riktning så är det många delar kvar att sätta tänderna i, kommenterar Ing-Marie Rundwall, utbildningsdirektör i Helsingborgs stad. Alla som lämnar våra skolor ska ha minst E i svenska, engelska och matematik.

Vill du veta mer?

För mer information är du välkommen att kontakta oss. 

Elisabeth Svenningsson, chef för avdelningen för resultat- och verksamhetsuppföljning
Telefon 042-106138
E-post elisabeth.svenningsson@helsingborg.se

Ing-Marie Rundwall, utbildningsdirektör i Helsingborgs stad
Telefon 042-10 54 67
E-post ing-marie.rundwall@helsingborg.se 

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regioner


Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.

Presskontakt

Göran Skoglund

Göran Skoglund

Presskontakt Tf. presschef 070-4183435

Välkommen till Helsingborg

Helsingborg är platsen för skapande och engagemang. Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas. Helsingborg är staden för dig som vill något.