Gå direkt till innehåll
​Helsingborgs stad deltar i SCB:s medborgarundersökning 2019

Pressmeddelande -

​Helsingborgs stad deltar i SCB:s medborgarundersökning 2019

Nu genomför statistikmyndigheten SCB årets medborgarundersökning i Helsingborg. Svaren är ett viktigt underlag när staden planerar sin verksamhet, och i år väljer vi att skicka ut enkäten till ännu fler helsingborgare.

Medborgarundersökningen genomförs årligen och ger stadens medborgare en möjlighet att göra sig hörda. Enkäten skickas ut till ett slumpmässigt urval Helsingborgare och ställer frågor om kommunen som en plats att bo och leva på, kommunens verksamheter och medborgarnas inflytande i kommunen. När undersökningen är gjord sammanställer SCB en analysrapport, som sedan ligger till grund för många av besluten som tas i staden.

– Både politiker och tjänstemän använder resultatet från medborgarundersökningen som ett underlag för verksamhetsplanering och för att fatta beslut, berättar Peter Karlin, samhällsanalytiker på stadsledningsförvaltningen.

För att få in fler svar och för att fånga ännu fler perspektiv har staden i år valt att köpa ett tillägg på 700 personer i urvalet. Totalt skickas undersökningen till 2300 personer i år och staden hoppas nu på hög svarsfrekvens.

– Det är ofta en utmaning att få en bra svarsfrekvens på enkätundersökningar av den här typen. Vi hoppas att det här ger oss ett bättre resultat som vi kan arbeta utifrån, förklarar Peter Karlin.

Ifjol fick kommunen överlag goda betyg i medborgarundersökningen. Tryggheten i staden fick dock lägre betyg, vilket har lett till att ett större fokus har lagts på att öka tryggheten i stadsrummet.

Fakta om medborgarundersökningen

  • Medborgarundersökningen är en årligen återkommande enkätundersökning som genomförs av SCB.
  • Undersökningen syftar till att utvärdera de deltagande kommunerna utifrån tre kategorier: kommunen som en plats att bo och leva på, kommunens verksamheter och medborgarnas inflytande i sin kommun.
  • SCB gör ett slumpmässigt urval bland kommunens medborgare. Storleken varierar beroende på kommunens storlek – i Helsingborgs fall 1600 personer, med ett tillägg på 700 personer.
  • När undersökningen är klar sammanställer SCB en unik analysrapport för varje deltagande kommun. Resultaten läggs även in i myndighetens statistikdatabas, efter godkännande från kommunerna.
  • Medborgarundersökningen 2019 skickas ut under hösten. Den 23-29 augusti skickas en länk till webbenkäten ut och den 6-12 september skickas pappersenkäten ut.

För mer information

Peter Karlin, samhällsanalytiker: peter.karlin@helsingborg.se

Ämnen

Regioner


Helsingborg är livskvalitet och engagemang. Här finns förutsättningar för människor att utveckla och utvecklas. Helsingborg är platsen för dig som vill något. Möt oss på helsingborg.se.

Presskontakt

Cecilia Eklund

Cecilia Eklund

Presskontakt Presschef 0734-221995

Relaterat material